Επιχορήγηση του ΠΑΟΔΑΠ από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Ο ΠΑΟΔΑΠ, τον Φεβρουάριο του 2021, υπέβαλε στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ), αιτήματα επιχορηγήσεως των δυο (2) πολυήμερων πολιτιστικών εκδηλώσεών του: Του «1ου Φεστιβάλ Πολιτισμού» (25 έως 30 Ιουνίου) και της «1ης Συναντήσεως Φιλαρμονικών» (14 έως 17 Σεπτεμβρίου), οι οποίες θεσμοθετήθηκαν φέτος.

Προσφάτως, το ΥΠΠΟΑ, ανεκοίνωσε ότι αποδέχθηκε  24 μόνο αιτήματα, από αυτά  που είχαν υποβληθεί πανελλαδικά. Σήμερα ο ΠΑΟΔΑΠ ενημερώθηκε επισήμως από το ΥΠΠΟΑ ότι, μεταξύ αυτών, εγκρίθηκε και η επιχορήγηση της «1ης Συναντήσεως Φιλαρμονικών» που διοργανώνει, αφού ο φάκελλος δικαιολογητικών που υπεβλήθη ήταν πλήρης και άρτιος. Να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που ο ΠΑΟΔΑΠ υπέβαλε αίτημα και επιχορηγείται για πολιτιστική του εκδήλωση.

Αναμένεται, σύντομα, η απάντηση του ΥΠΠΟΑ και για το δεύτερο αίτημα του ΠΑΟΔΑΠ.


Ο Πρόεδρος του ΠΑΟΔΑΠ
Σπύρος Χρ. Παπασπύρος

Νεότερη Παλαιότερη