Δημοτικό Συμβούλιο μέσω τηλεδιάσκεψης την Τετάρτη 17 Μαρτίου

Δημοτικό Συμβούλιο έχει προγραμματιστεί μέσω τηλεδιάσκεψης την Τετάρτη 17 Μαρτίου και ώρα 18.00 με τα παρακάτω θέματα:

  1. Συζήτηση περί Σχέδιο νόμου «ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ» (εισήγηση: κ. Α. Γκιζιώτης).
  2. Λήψη απόφασης για συμμετοχή στο δίκτυο με την επωνυμία «Πανελλήνιο δίκτυο για τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης ΟΗΕ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΤΑ Α.Μ.Κ.Ε» (εισήγηση: Δήμαρχος – κ. Β. Ζορμπάς).
  3. Λήψη απόφασης περί απαλλαγής επιχειρήσεων από την καταβολή τελών Καθαριότητας και Φωτισμού που έχουν διακόψει την λειτουργία τους, λόγω λήψης μέτρων αποτροπής διασποράς της Covid 19 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Τ. Κωστόπουλος).
  4. Συγκρότηση Εκτιμητικής Επιτροπής (Επιτροπής Αξιολόγησης) για την μίσθωση και την εκμίσθωση ακινήτων, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ 270/1981 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Ι. Αργυρός).
  5. Λήψη απόφασης κατάργησης για λόγους ασφαλείας, της θέσεως του κενωθέντος περιπτέρου επί των οδών Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 443 & ΕΛΠΙΔΟΣ και μετατόπιση χρήσης του στην υφιστάμενη θέση του κενωθέντος περιπτέρου επί της οδού Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 419-421, για το υπόλοιπο διάστημα της μίσθωσης (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. - Δήμαρχος – κ. Β. Ζορμπάς).
  6. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Σαλαμίνος, έναντι του αρ 13, για αποκλειστική χρήση από συγκεκριμένο όχημα ΑμεΑ (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. - Δήμαρχος – κ. Β. Ζορμπάς).
  7. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πολεοδομική ενότητα «Άγιος Ιωάννης» (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. - Δήμαρχος – κ. Β. Ζορμπάς).
Νεότερη Παλαιότερη