Αναβολή για τη Δευτέρα της Συνεδρίασης για τον Προϋπολογισμό του Δήμου Αγίας Παρασκευής

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Ευπρεπεία Καψοκεφάλου, ενημερώνει πως κατόπιν της σημερινής συνάντησης του Δημάρχου με τους επικεφαλής των παρατάξεων, αποφασίστηκε η 2η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 27-01-2021 με θέμα: «Έγκριση Προϋπολογισμού και στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Δήμου Αγίας Παρασκευής έτους 2021», να αναβληθεί για την Δευτέρα 01-02-2021.
Νεότερη Παλαιότερη