Συνεδριάζει την Τετάρτη 27/01 το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής

 

Την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου θα διεξαχθεί η τακτική συνεδρίαση του Σώματος  μέσω τηλεδιάσκεψης και  ώρα 17.00, με τα εξής θέματα:


  1. Έκθεση αποτελεσμάτων Γ΄ τριμήνου 2020 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Τ. Κωστόπουλος).

  2. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για τη συμμετοχή στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2021 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Ι. Αργυρός).

  3. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για τη συμμετοχή στο Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2021 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Ι. Αργυρός).

  4. Επέκταση ωραρίου προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου μας (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Ι. Αργυρός).

  5. Λήψη απόφασης για την κατασκευή ράμπας ΑμεΑ επί της οδού Κλεισθένους αρ. 35 (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. – Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

  6. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Γαρυττού 118, για αποκλειστική χρήση από συγκεκριμένο όχημα ΑμεΑ (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. – Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

  7. Διαγραφή ή μη συνολικού ποσού των 59.896,09€ από τους Xρηματικούς Βεβαιωτικούς Καταλόγους (Χ.Β.Κ.) 1, 27, 252, 253, 340, 361, 364, 368, 442, 577, 617, 621, 664, 691, 709 /2021 οι οποίοι αφορούν οφειλές από: α) πρόστιμα από παραβάσεις ΚΟΚ, β) ΤΑΠ, Δ.Τ. & Δ.Φ. γ) αποχώρηση από μισθωμένο περίπτερο (ενοίκια) δ) Εισφορά σε χρήμα – Μετατροπή Εισφοράς γης σε χρήμα – Προσαυξήσεις ε) Αυθαίρετη τοποθέτηση κοντέινερ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Τ. Κωστόπουλος).


 

Νεότερη Παλαιότερη