Διανομή laptops & tablets σε νηπιαγωγεία και δημοτικά της Αγίας Παρασκευής

 

Κατόπιν αποφάσεως του Δημάρχου Αγίας Παρασκευής, Βασίλη Ζορμπά και προκειμένου να καλυφθούν στο σύνολό τους οι αυξημένες ανάγκες της τηλεκπαίδευσης, που έχουν δημιουργηθεί λόγω της πανδημίας Covid-19 οι Σχολικές Επιτροπές του Δήμου μας επιχορηγήθηκαν εκτάκτως με το ποσό των 70.000 ευρώ για την αγορά τεχνολογικού υλικού.

Η Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή (Νηπιαγωγεία και Δημοτικά) προχώρησε σε προμήθεια 25 laptops και 81 tablets συνολικής αξίας 24.732,11€, ολοκληρώνοντας την διάθεσή τους στα σχολικά συγκροτήματα. Με το νέο έτος και κατόπιν νεότερης συνεκτίμησης των αναγκών θα συνεχιστεί η προμήθεια φορητών υπολογιστών και η διάθεσή τους στα σχολεία.

Η κατανομή του τεχνολογικού υλικού έγινε λαμβάνοντας υπ’ όψιν συνδυαστικά τις ανάγκες που δήλωσαν οι διευθυντές και οι προϊσταμένες στη σχολική επιτροπή και τον αριθμό μαθητών που φοιτούν στα σχολεία.

Αναλυτικά:

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

1ο Νηπιαγωγείο 2 tablets
2ο 10ο Νηπιαγωγείο 2 tablets
3ο Νηπιαγωγείο 3 tablets
4ο Νηπιαγωγείο 2 tablets
5ο Νηπιαγωγειο 3 tablets
6ο Νηπιαγωγείο 2 tablets
7o Νηπιαγωγείο 3 tablets
8ο Νηπιαγωγείο 2 tablets
9ο Νηπιαγωγείο 3 tablets
11ο Νηπιαγωγείο 3 tablets
12o Νηπιαγωγείο 2 tablets
13ο Νηπιαγωγείο 3 tablets

ΔΗΜΟΤΙΚΑ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

1ο Δημοτικό 2 laptops 7 tablets
2ο Δημοτικό 2 laptops 4 tablets
3ο Δημοτικο 3 laptops 8 tsblets
4ο Δημοτικό 3 laptops 8 tablets
5ο Δημοτικό 2 laptops 6 tablets
6o Δημοτικό 3 laptops 3 tablets
7ο Δημοτικό 3 laptops 2 tablets
8o Δημοτικό 2 laptops 5 tablets
9o Δημοτικό 3 laptops 6 tablets
11o Δημοτικό 2 laptops 2 tablets

Νεότερη Παλαιότερη