Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Πέμπτη & Παρασκευή στην Λ. Μεσογείων λόγω εργασιών κατασκευής πεζοδρομίων


ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα υπάρχουν αύριο Πέμπτη (19/11) και Παρασκευή (20/11) επί της Λεωφόρου Μεσογείων, στο ύψος της συμβολής της με την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου (και στα δύο ρεύματα), από τις 07.30 έως και τις 19.00 λόγω εκτέλεσης εργασιών κατασκευής πεζοδρομίων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 1 του Ν. 2696/1999 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3542/2007 (Α-50). 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2017 (Α-14) «Αναδιάταξη- αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας». 3. Το υπ’ αριθμ. Δ.Ο.Υ/277/Φ.252 από 26.3.2018 έγγραφο Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών/ Δ-νση Δ13. 4. Το υπ’ αριθμ. 16920 από 10.11.2020 έγγραφο Ο.Α.Σ.Α. 5. Την υπ' αριθμ. 3112/20/2479730 από 11.11.2020 αναφορά του Β΄ Τμήματος Τροχαίας Β/Α Αττικής και αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περιοχή τοπικής αρμοδιότητάς μας,

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

I. Τις ακόλουθες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Λ. Μεσογείων, περιοχής Δήμου Αγίας Παρασκευής, στο ύψος της συμβολής της με την οδό Ηρ. Πολυτεχνείου, στις 19 και 20.11.2020, κατά τις ώρες 07.30΄ έως 19.00΄, λόγω εκτέλεσης εργασιών κατασκευής πεζοδρομίων, ως εξής:

- Πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην αριστερή λωρίδα, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα. Κατά την ανωτέρω διακοπή η κυκλοφορία των οχημάτων με κατεύθυνση προς την Αγία Παρασκευή θα διεξάγεται ως εξής: - ευθεία Λ. Μεσογείων – αριστερά Ηπείρου.

- Πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αγ. Παρασκευή. Κατά την ανωτέρω διακοπή η κυκλοφορία των οχημάτων με κατεύθυνση προς την Αγία Παρασκευή θα διεξάγεται ως εξής: - ευθεία Λ. Μεσογείων – δεξιά Αιγαίου Πελάγους.

II. Σε περίπτωση σοβαρής διατάραξης της κυκλοφορίας, οι ανωτέρω εργασίες θα διακόπτονται κατ' εντολή του Αξιωματικού Επόπτη της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής ή του Διοικητή του κατά τόπον αρμόδιου Τμήματος Τροχαίας.  

III. Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών να τοποθετεί και συντηρεί την οδική σήμανση για εκτελούμενα έργα εντός 2 κατοικημένων περιοχών, για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όπως επίσης και την ακώλυτη εξυπηρέτηση των παρόδιων δραστηριοτήτων. 

IV. Η παρούσα δεν υποκαθιστά τυχόν λοιπές άδειες ή εγκρίσεις (άδεια τομής, σύμφωνη γνώμη Ο.Α.Σ.Α., ΚΤΕΛ κλπ, ώρες κοινής ησυχίας κλπ), που πρέπει να ληφθούν για τις εν λόγω εργασίες.  

V. Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από την τοποθέτηση των πινακίδων οδικής σήμανσης, οι δε παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».


Νεότερη Παλαιότερη