Πρόσκληση διαβούλευσης κανονισμού καθαριότητας

sideris

Πρόσκληση διαβούλευσης κανονισμού καθαριότητας

Η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Αγίας Παρασκευής θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο του νέου Κανονισμού Καθαριότητας, με το οποίο καθορίζονται θέματα και κανόνες που αφορούν στην τήρηση της καθαριότητας σε κοινόχρηστους και ιδιωτικούς υπαίθριους χώρους του Δήμου και γενικότερα στην αισθητική αναβάθμιση της πόλης και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Οι προτάσεις και οι παρατηρήσεις των πολιτών, των κοινωνικών φορέων και των επαγγελματιών της πόλης θα ληφθούν υπόψη πριν την τελική διατύπωση της εισήγησης προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο. Η Υπηρεσία Καθαριότητας ζητά την ενεργό συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων, προκειμένου ο Κανονισμός που θα διαμορφωθεί να είναι σεβαστός από όλους και να στοχεύει στη βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής στην πόλη μας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, άλλωστε, ότι η επίτευξη του στόχου αφορά στον καθένα μας ξεχωριστά.

Μπορείτε να στείλετε τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις σας, μέχρι την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, στο e-mail i.sideris@agiaparaskevi.gr, στο fax 213-2004529, με την κατάθεση ή αποστολή επιστολής στη διεύθυνση: Δημαρχείο Αγίας Παρασκευής, Λεωφ. Μεσογείων 415-417, 15343 Αγία Παρασκευή, με τη σημείωση «Δημόσια Διαβούλευση Κανονισμού Καθαριότητας». Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπηρεσία Καθαριότητας στο τηλέφωνο 213-2004539.

Ιωάννης Α. Σιδέρης

Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος

 

Μπορείτε να δείτε τον Κανονισμό Καθαριότητας πατώντας εδώ
Νεότερη Παλαιότερη