Έρχεται ο μεγαλύτερος ποδηλατόδρομος της Ελλάδας

Piste-biciclete

Η εγκαταλελειμμένη σιδηροδρομική γραμμή από Αγίους Αναργύρους ως Λαύριο


Φανταστείτε: Τα 62,5 χιλιόμετρα της εγκαταλελειμμένης σιδηροδρομικής γραμμής από τους Αγίους Αναργύρους ως το Λαύριο να πάρουν ζωή, να μετατραπούν σε διαδρομή για ποδήλατα και περπάτημα. Αυτή τη μελέτη επεξεργάζεται το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και καλεί το κοινό να απαντήσει σε σχετικό ερωτηματολόγιο.

Οι απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο, θα συμβάλλουν στην ενσωμάτωση των επιθυμιών και των προτάσεών στον σχεδιασμό. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται ανώνυμα και όλα τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς.

Η περίπτωση της γραμμής Αγ. Ανάργυροι - Λαύριο

Το ερευνητικό πρόγραμμα εστιάζει στην αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων σιδηροδρομικών γραμμών με την μετατροπή τους σε διαδρόμους για περπάτημα και ποδήλατο. Το θέμα έχει δυο σκέλη. Το πρώτο αφορά καθ' αυτά τα διάφορα τμήματα των πρώην σιδηροδρομικών διαδρόμων και τις λύσεις που αρμόζει να δίνονται κάθε φορά ανάλογα με τη γεωμετρία τους, τη θέση τους σε αστικό ή υπεραστικό περιβάλλον, τις κινήσεις που εξυπηρετούν κ.λπ. Το δεύτερο αφορά τη σχέση των πρώην σιδηροδρομικών διαδρόμων με το ευρύτερο περιβάλλον στο οποίο εντάσσονται. Εξυπηρετώντας περπάτημα και ποδήλατο, δηλαδή δυο από τις πιο βασικές συνιστώσες της βιώσιμης κινητικότητας θα μπορέσουν να αποτελέσουν τον κορμό μιας γενικότερης αναπτυξιακής στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής εμβέλειάς τους; Αυτή προφανώς εξαρτάται από τη σύνδεση του πρώην σιδηροδρομικού διαδρόμου με τα δίκτυα της περιοχής, συγκεκριμένα με τα δίκτυα δημόσιας συγκοινωνίας, αυτοκινήτου, ποδηλάτου και περπατήματος. Η γενικότερη αναπτυξιακή στρατηγική θα εξαρτάται επίσης από τον πλούτο της περιοχής εμβέλειας σε οικονομικές, πολιτιστικές και άλλες δραστηριότητες.

Η συγκεκριμένη έρευνα, θα εξετάσει το σύνολο των εγκαταλελειμμένων σιδηροδρομικών γραμμών της Αττικής αλλά θα εστιάσει στη γραμμή Αγ. Ανάργυροι - Λαύριο. Η γραμμή αυτή περιλαμβάνει αστικό (εντός του λεκανοπεδίου) και υπεραστικό τμήμα. Συνδέεται με δίκτυα μέσων σταθερής τροχιάς, ποδηλατοδρόμων, περνάει από κέντρα Δήμων, κοντά από σημαντικούς πόλους ενδιαφέροντος και βέβαια συνδέει την Αθήνα με τα Μεσόγεια μια εξαιρετικά γρήγορα αναπτυσσόμενη περιοχή για το περιβάλλον της οποίας διακυβεύονται πολλά. Εκτιμάται λοιπόν ότι από την εξέταση της γραμμής Αγ. Ανάργυροι - Λαύριο θα προκύψουν χρήσιμα συμπεράσματα που θα επιτρέψουν να συνταχθούν κατευθύνσεις και οδηγίες για αξιοποίηση και των άλλων εγκαταλελειμμένων γραμμών της Αττικής και της υπόλοιπης χώρας. Οι κατευθύνσεις αυτές θα εντάσσουν τους πρώην σιδηροδρομικούς διαδρόμους σε μια ολοκληρωμένη στρατηγική για το περιβάλλον, την οικονομική ανάπτυξη και την ευαισθητοποίηση των κατοίκων.

Στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου, βάσει ερωτηματολογίων και μέσω του διαδικτύου, η ερευνητική ομάδα του έργου απευθυνεται στους εν δυνάμει χρήστες του μελλοντικού διαδρόμου για περπάτημα και ποδήλατο για τη διερεύνηση των προθέσεων και των απόψεών τους. Θα φωτιστεί έτσι περισσότερο το τοπίο ως προς τα χαρακτηριστικά και τις επιθυμίες των μελλοντικών χρηστών των πρώην σιδηροδρομικών γραμμών οπουδήποτε στην Ελλάδα.


metrogreece.gr

Νεότερη Παλαιότερη