Επιστολή ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ - καιρός να αρχίσει ένας οικονομικός έλεγχος για τα οικονομικά των σχολείων

investigation

Μια επιστολή πραγματικό ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ της Ενωσης Συλλόγων Γονέων Αγίας Παρασκευής δημοσιεύει σήμερα το Agiaparaskevi-Guide.gr την οποία έχει στην κατοχή του μαζί με όλα τα επισυναπτόμενα.

Η αποκάλυψη αυτή οφείλει να προβληματίσει πολύ σοβαρά τους δημότες της Αγίας Παρασκευής όσον αφορά τη διαχείριση των οικονομικών του δήμου. Η επιστολή κατετέθη στο προτελευταίο δημοτικό συμβούλιο με αποδέκτες τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής ενώ κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Αγίας Παρασκευής και τους προέδρους και τα μέλη των ΝΠΔΔ Σχ. Επιτροπών Π.Ε. & Δ.Ε.

Μέσα από την επιστολή της Ενωσης Συλλόγων Γονέων Αγίας Παρασκευής που ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ θα διαπιστώσετε ότι:

α. τίθεται εν αμφιβόλω από την Ενωση η νομιμότητα του τρόπου λειτουργίας των ΔΣ των ΝΠΔΔ όσον αφορά τα οικονομικά τους

β. από 1/1/2011 έως σήμερα (με εξαίρεση το τελευταίο τρίμηνο του 2011 όπου στην επιστολή διατυπώνονται σοβαρές ενστάσεις) δεν υπάρχει ούτε ένας απολογισμός τους εγκεκριμένος από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγίας Παρασκευής όπως οφείλει να παραδίδει για κάθε οικονομικό έτος:

1) αγνοείται η τύχη των απολογισμών των καταργηθέντων 22 σχολικών επιτροπών για την περίοδο 2/2-31/8/2011

2) οι απολογισμοί για το οικονομικό έτος του 2012, εισήχθησαν με πολύμηνη καθυστέρηση σε αντίθεση με όσα ορίζει ο νόμος για έγκριση και μέχρι σήμερα λόγω των ευρημάτων και των παρατηρήσεων των εκπροσώπων της Ενωσης, δεν έχουν εγκριθεί ούτε από τα ΔΣ των δύο σχολικών επιτροπών, ούτε φυσικά από το Δημοτικό Συμβούλιο.

γ. σε αντίθεση με τα όσα ορίζει ο νόμος, βρέθηκαν να υπάρχουν αρκετές χιλιάδες ευρώ στα χέρια διευθυντών σχολείων και των προέδρων των σχολικών επιτροπών με το τέλος του 2012 ενώ η Ενωση εκφράζει την αμφιβολία της για το τι απέγιναν τα σημαντικά αυτά χρηματικά ποσά.

δ. παρά τα σοβαρά ζητήματα και τα κενά, η δημοτική αρχή δε θα επανεξέταζε τους απολογισμούς των επιτροπών αν δεν υποδεικνυόταν από τους εκπροσώπους της Ενωσης και των παρατάξεων.

Από τα όσα θα αναγνώσετε, προκύπτει πλέον μείζον θέμα που θα πρέπει να ενεργοποιήσει κάποιον εισαγγελέα ώστε να κληθούν να δώσουν εξηγήσεις οι αρμόδιοι και ειδικά τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και πρώην αεροπαγίτη που ασχολείται με € 2,20 που ¨χάθηκαν¨ από δημοτικό σχολείο ενώ είναι καιρός να ασχοληθεί για χιλιάδες ευρώ που έχουν πληρώσει οι δημότες και δεν έχει δοθεί ποτέ λογαριασμός για το που πήγαν καθώς και με επίορκους υπαλλήλους για τους οποίους αραχνιάζουν φάκελοι καταγγελιών στο γραφείο του.

Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η  Ε Ν Ω Σ Η Σ   Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ω Ν  Γ Ο Ν Ε Ω Ν  Α Γ Ι Α Σ  Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ


Προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου


τους Δημοτικούς Συμβούλους Αγίας Παρασκευής


Παρακαλούμε πολύ να αναγνωσθεί στην πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά την παραλαβή του.


Κοινοποίηση στον Δήμαρχο Αγίας Παρασκευής


στον Πρόεδρο και τα μέλη του ΝΠΔΔ Σχ.Επιτροπή Δ.Ε. Αγ.Παρασκευής


στην Πρόεδρο και τα μέλη του ΝΠΔΔ Σχ.Επιτροπή Π.Ε. Αγ.Παρασκευής


 Θέμα Οικονομικοί απολογισμοί ΝΠΔΔ Σχ.Επιτροπή Α΄θμιας Εκπαίδευσης και Σχ.Επιτροπή Β΄θμιας Εκπαίδευσης Αγίας Παρασκευής


 Κυρίες και Κύριοι

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Σχολείων Αγίας Παρασκευής έχει απευθυνθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο δύο φορές εγγράφως αναφορικά με τις δυσλειτουργίες που παρατηρούνται στα Διοικητικά Συμβούλια των ΝΠΔΔ των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.


Επισυνάπτεται η Παρέμβασή μας στην Ανοιχτή Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 18/02/2013, όπου-μεταξύ άλλων- αναφέρουμε: «Το δεύτερο σημαντικό θέμα που θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή του δημοτικού συμβουλίου είναι οι δυσλειτουργίες που παρατηρούνται στον μηχανισμό διοίκησης του δήμου (πολιτικό και διοικητικό-δηλαδή ΔΕΠ, Σχολικές Επιτροπές, Γραφείο Παιδείας) οι οποίες επιφέρουν σωρεία προβλημάτων στην λειτουργία των σχολείων καθώς και στον ασκούμενο έλεγχο που οφείλουν να έχουν τα Νομικά Πρόσωπα προς τα σχολεία. Πιστεύουμε ότι οφείλει το Δημοτικό Συμβούλιο να απασχοληθεί με αυτές τις δυσλειτουργίες και να τις αντιμετωπίσει». (επισυναπτόμενο 1)


Επισυνάπτεται επίσης η από 25/11/2013 Ανοικτή Επιστολή μας, (αρ. Πρωτοκόλλου Δήμου 45327/25.11.2013) όπου- μεταξύ άλλων- αναφέρουμε: «Επανειλημμένα οι εκπρόσωποί μας στα ΝΠΔΔ έχουν θέσει θέματα για τον τρόπο λειτουργίας των ΔΣ των ΝΠΔΔ και κατά πόσον τηρείται η νομιμότητα ή μη στις ενέργειές τους (π.χ. αντιστοιχία βιβλίων πρακτικών-λογιστικών βιβλίων, έλεγχος εσόδων από κυλικεία, συγκροτήσεις συμβουλίων σχολικών κοινοτήτων κ.α.)».


Στην ίδια αυτή επιστολή ζητήσαμε από το Δημοτικό Συμβούλιο «να μεριμνήσει με κάθε εύθετο και νόμιμο τρόπο για την άμεση αποκατάσταση της ορθής λειτουργίας των ΝΠΔΔ». (επισυναπτόμενο 2)


Σε άμεση συνέχεια των δύο ανωτέρω εγγράφων μας, θεωρώντας ότι το Δημοτικό Συμβούλιο οφείλει να είναι πλήρως ενήμερο για ότι αφορά σε δύο ΝΠΔΔ της αμέσου ευθύνης και αρμοδιότητάς του, σας αναφέρουμε τα παρακάτω που έχουν υποπέσει στην άμεση αντίληψή μας:


1/ Μέχρι σήμερα, 07/04/2014, δεν έχουν εισαχθεί προς έγκριση ή μη στο Δημοτικό Συμβούλιό σας οι απολογισμοί των 22 κατηργημένων σχολικών επιτροπών για το διάστημα 01/01/2011-31/08/2011.


2/ Με την απόφασή σας 336/2012 εγκρίνατε τους απολογισμούς των δύο ΝΠΔΔ για το διάστημα 01/09-31/12/2011 (επισυναπτόμενο 3).


3/ Μέχρι σήμερα 07/04/2014 δεν έχουν εισαχθεί προς έγκριση ή μη στο Δημοτικό Συμβούλιό σας οι απολογισμοί των 2 ΝΠΔΔ για τα έτη 2012 και 2013.


Πού βρίσκονται αυτοί οι απολογισμοί:


1/ Για τους απολογισμούς των 22 σχολικών επιτροπών για το διάστημα 01/01-31/08/2011, προφανώς οφείλει το Γραφείο Παιδείας του Δήμου και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, να μεριμνήσουν για την εισαγωγή τους προς έγκριση ή μη από το Δημοτικό Συμβούλιο.


2/ Στις 13/12/2013 εισήχθη στο Δ.Σ. της Σχ.Επιτροπής Β΄θμιας Εκπαίδευσης ο απολογισμός του έτους 01/01-31/12/2012 ο οποίος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.


Παρακαλούμε να ληφθεί υπόψη ότι σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 8440 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 318/25-02-2011 (επισυναπτόμενο 4), ο απολογισμός του προηγούμενου οικονομικού έτους πρέπει να υποβληθεί από τον Πρόεδρο της Σχ.Επιτροπής στο Δ.Σ. μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους και να έχει ελεγχθεί και εγκριθεί από το Δ.Σ. μέχρι τέλη Μαρτίου (άρθρα 12β και 13).


Κατά τη συζήτηση αυτού του απολογισμού η εκπρόσωπός μας έθεσε ερώτημα για το πώς δικαιολογείται στις 31/12/2012 στα χέρια των διευθυντών και του Προέδρου να βρίσκονται μετρητά ύψους 23.931,10 ευρώ, αντίθετα από ότι ο Νόμος ορίζει (δείτε ΦΕΚ Β318). Οι απαντήσεις που δόθηκαν κατά τη συνεδρίαση δεν έπεισαν την εκπρόσωπό μας η οποία ψήφισε λευκό, όμως δημιούργησαν σοβαρές αμφιβολίες στον ίδιο τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής, ο οποίος δεν προχώρησε τον εγκεκριμένο απολογισμό προς έγκριση ή μη από το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά ξεκίνησε διαδικασία επανελέγχου των στοιχείων.


Μέχρι σήμερα ο απολογισμός δεν έχει εισαχθεί για επανέλεγχο στο Δ.Σ. του ΝΠΔΔ και η ενημέρωση που έχουμε από τον ίδιο τον Πρόεδρο είναι ότι τώρα το λογιστικό γραφείο της κ.Τρίκοβιτς Ευγενίας που έχει αναλάβει την λογιστική υποστήριξη των ΝΠΔΔ Σχ.Επιτροπών, ελέγχει τα διαθέσιμα στοιχεία ώστε να απαντηθεί το ερώτημα εάν υφίσταται αυτό το ποσό των μετρητών 23.931,10 ευρώ. (επισυναπτόμενο 5- αντίγραφο του απολογιστικού πίνακα που παραδόθηκε στα μέλη του ΔΣ στη συγκεκριμένη συνεδρίαση).


3/ Στις 20/12/2013 εισήχθη στο Δ.Σ. της Σχ. Επιτροπής Α΄θμιας Εκπαίδευσης ο απολογισμός του έτους 01/01/-31/12/2012 ο οποίος συζητήθηκε αλλά δεν κατέληξε η συζήτηση σε ψηφοφορία, επειδή στον απολογιστικό πίνακα αναφερόταν ότι βρισκόταν στα χέρια των διευθυντών και της Προέδρου μετρητά ύψους 23.241,58ευρώ.


Μετά από παρέμβαση μέλους της Σχ. Επιτροπής το οποίο εντόπισε το ίδιο πρόβλημα που είχε εντοπιστεί και στην Σχ.Επιτροπή Β΄θμιας, ο απολογισμός αποσύρθηκε και αποφασίστηκε ομόφωνα να γίνει επανέλεγχος από το λογιστικό γραφείο και για τους δύο απολογισμούς (01/09-31/12/11 και 01/01-31/12/12) και να συζητηθούν μαζί σε επόμενη συνεδρίαση (επισυναπτόμενο 6- αντίγραφο του απολογιστικού πίνακα που παραδόθηκε στα μέλη του ΔΣ στη συγκεκριμένη συνεδρίαση).


Στις 02/04/2014 σε συνεδρίαση του ΔΣ της Σχ.Επιτροπής Α΄θμιας εισήχθη για επανέλεγχο ο εγκεκριμένος και από το Δημοτικό Συμβούλιο απολογισμός για το διάστημα 01/09-31/12/2011 θέτοντας νέα στοιχεία τα οποία ευρέθησαν από το λογιστικό γραφείο και την Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής κατά τον έλεγχό τους προκειμένου να εντοπιστεί το υπόλοιπο των μετρητών. Ο απολογισμός αυτός συζητήθηκε από τα 10 παρόντα μέλη στη συνεδρίαση και ψηφίστηκε ως εξής:


Ένα (1) μέλος αποχώρησε πριν ολοκληρωθεί η συζήτηση


ένα (1) μέλος δήλωσε ότι απέχει της ψηφοφορίας


ένα (1) μέλος ψήφισε κατά λόγω της κακής λειτουργίας του ΝΠΔΔ και λόγω αμφιβολιών για ότι τελικά έχει εγγραφεί και ισχύει


τρία (3) μέλη ψήφισαν λευκό λόγω της κακής λειτουργίας του ΝΠΔΔ και λόγω αμφιβολιών για ότι τελικά έχει εγγραφεί και ισχύει


τέσσερα (4) μέλη ψήφισαν υπέρ.


(επισυναπτόμενο 7- αντίγραφο του νέου απολογιστικού πίνακα που παραδόθηκε στα μέλη του ΔΣ στη συγκεκριμένη συνεδρίαση)


Το ερώτημα που τέθηκε κατά τη συνεδρίαση εάν μπορεί το ΔΣ του ΝΠΔΔ να ξανασυζητήσει απολογισμό ήδη εγκεκριμένο από το Δημοτικό Συμβούλιο δεν απαντήθηκε επαρκώς, πιστεύουμε όμως ότι προκειμένου να διαλευκανθούν όλα τα σημεία που δημιουργούν σοβαρά ερωτηματικά έπρεπε να γίνει αυτή η συζήτηση για λόγους τάξης και διαφάνειας.


Στην ίδια συνεδρίαση της 02/04/2014 εισήχθη προς συζήτηση και ο απολογισμός του έτους 01/01-31/12/2012 με νέα στοιχεία που ευρέθησαν από το λογιστικό γραφείο και την Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής κατά τον έλεγχό τους και αυτός ο απολογισμός ψηφίστηκε όπως παραπάνω (επισυναπτόμενο 8- αντίγραφο του νέου απολογιστικού πίνακα που παραδόθηκε στα μέλη του ΔΣ στη συγκεκριμένη συνεδρίαση).


Και στον νέο απολογιστικό πίνακα όμως (επισυναπτόμενο 8), αναφέρεται ότι στις 31/12/2012 υπήρχαν ως μετρητά στα χέρια διευθυντών και της Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής κ.Δήμητρας Πανουσοπούλου, το συνολικό ποσό των 12.940,43 ευρώ.


Αναλυτικά:


Στα χέρια διευθυντών 10 σχολικών μονάδων/συγκροτημάτων ποσά μικρότερα των 500ευρώ/1000ευρώ ανά περίπτωση, όπως ο Νόμος ορίζει, ήτοι συνολικά: 1.584,54 ευρώ


Στα χέρια διευθυντή 1 σχολικού συγκροτήματος ποσό μεγαλύτερο των 1.000ευρώ που ο Νόμος ορίζει, ήτοι συνολικά: 6.168,02 ευρώ


Στα χέρια της Προέδρου 5.187,87 ευρώ, ως ο Νόμος δεν επιτρέπει.


(Δείτε σχετικά ΦΕΚ Β318 άρθρα 7α και 8 β)


4/ Οι απολογισμοί των δύο ΝΠΔΔ για το έτος 01/01-31/12/2013 δεν έχουν ακόμα εισαχθεί προς συζήτηση στα Διοικητικά Συμβούλια και των δύο ΝΠΔΔ αν και ο Νόμος ορίζει ότι έπρεπε να έχουν εισαχθεί έως 28/02/2014 και να έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί από το Δ.Σ. έως το τέλος Μαρτίου 2014.


Κυρίες και Κύριοι,


Όλη η ως άνω περιγραφόμενη συνοπτικά κατάσταση (για την οποία είναι ενήμεροι οι εκπρόσωποι των παρατάξεων στα 2 Δ.Σ.) αναδεικνύει, κατά τη γνώμη μας, ότι η οικονομική διαχείριση των 2 ΝΠΔΔ των Σχολικών Επιτροπών (για το διάστημα 01/09/2011-31/12/2012 για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία) ήταν χείριστη με μηδαμινή παρακολούθηση του τι γίνεται σε κάθε σχολική μονάδα, με παντελή έλλειψη οργάνωσης, με ευκαιριακή και εκ του προχείρου διερεύνηση των οικονομικών ερωτημάτων και θεμάτων.


Τονίζουμε ότι ουδείς επανέλεγχος θα γινόταν εάν οι εκπρόσωποί μας και οι εκπρόσωποι δημοτικών παρατάξεων δεν επιμένανε να απαντηθούν ερωτήματα ιδιαίτερης σοβαρότητας που αφορούσαν σε ταμειακά ελλείμματα και σημειώνουμε ότι από τα μέσα Δεκεμβρίου 2013 έως σήμερα 07 Απριλίου 2014 τα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα ή πλημμελώς απαντημένα κατά τη γνώμη μας.


Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, επιφυλασσόμενο παντός νομίμου δικαιώματός του καθώς και των μελών του που συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια των 2 ΝΠΔΔ, θεωρεί υποχρέωσή του να ενημερώσει το Δημοτικό Συμβούλιο, του οποίου είναι εποπτευόμενοι φορείς τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου των Δύο Σχολικών Επιτροπών, προκειμένου το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στις θεσμικά νόμιμες ενέργειες που αυτό κρίνει ή/και του επιβάλλεται εκ του νόμου.


Κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού Συμβούλιου της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Σχολείων Αγίας Παρασκευής, το παρόν υπογράφεται


Η Πρόεδρος     Η Γεν.Γραμματέας


Αύρα Μπασακίδου-Καράμπελα      Εύη Ματιάτου-Χατζοπούλου

Νεότερη Παλαιότερη