Αληθεύει: Νέο εξώδικο;

Αληθεύει ότι ο Δήμος απέστειλε νέο εξώδικο, φέρνοντας πάλι στην επιφάνεια γεγονότα του πρόσφατου παρελθόντος που είχαν δημιουργήσει αίσθηση στην τοπική κοινωνία;

Νεότερη Παλαιότερη