Α.Π.Υ. € 10.000 για το πως διαβιούν οι άνω των 55;

Αληθεύει η πληροφορία ότι μέσα στα διάφορα π.ο.ε. που κυκλοφορούν υπάρχει και μια απόδειξη παροχής υπηρεσιών (του 2009 ή του 2010) από δημοσιογράφο με το ποσό των € 10.000,00 για έρευνα, άρθρο (ή κάτι παρόμοιο) με αντικείμενο το πως διαβιώνουν οι άνω των 55 στην Αγία Παρασκευή;


Ως προς τη χρησιμότητα αυτής της έρευνας, ουδέν σχόλιο. Είναι όμως απορίας άξιο το ποιος ενέκρινε αυτή τη συνεργασία τόσο ως προς το αντικείμενο όσο -ιδίως- ως προς την αμοιβή.


 
Νεότερη Παλαιότερη