Δήλωση του δημοτικού συμβούλου Αλέξανδρου Μουστόγιαννη

Θα ήθελα να ενημερώσω τους Δημότες της Αγίας Παρασκευής ότι εάν ο Βασίλης Ζορμπάς (Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής) είχε επισκεφθεί τους τελευταίους τεσσερισήμισι μήνες τα γραφεία του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού, στον οποίο με τοποθέτησε Πρόεδρο, θα γνώριζε πού βρίσκεται το γραφείο μου και θα παρατηρούσε ότι βρισκόμουν εκεί ανελλιπώς έως και την Τρίτη 12 Ιουλίου 2011, καθώς και την Τετάρτη 13 Ιουλίου 2011, οπότε και υπέβαλλα την παραίτηση μου.


Η Δικαιοσύνη, την οποία επικαλείται και στην οποία έχω απόλυτη εμπιστοσύνη, δεν αφορά μόνο τον ίδιο αλλά και όλους μας.

Αλέξανδρος Μουστόγιαννης
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
Νεότερη Παλαιότερη