Το προεδρείο και οι επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε πρώτοι στα Δημοτικά & Παραταξιακά Νέα του AgiaParaskevi-Guide.gr το προεδρείο και τις επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου.


Πρόεδρος

Γιάννης Βουτσινάς (29 υπέρ, 3 λευκά , 1 απών [Μπράμη])

Αντιπρόεδρος

Γιάννης Γουργούλης (29 υπέρ, 3 λευκά, 1 απών [Μπράμη])

Γραμματέας

Ζωή Φωτεινού (29 υπέρ, 3 λευκά, 1 απών [Μπράμη])Οικονομική επιτροπή

(29 υπέρ, 2 λευκά, 2 απών [Μπράμη, Κουβόπουλος])

Καζάκος (28)

Κωνσταντακόπουλος (28)

Παναγόπουλος (27)

Σάρκουλας (29)

Τσιαμπάς (29)

Γαβράς (29)

Γιαννακόπουλος (26)

Σταθόπουλος (29)

Αναπληρωματικοί

Δάβαρη (29)

Κωβαίος (28)

Κωστόπουλος (29)

Γουργούλης (29)

Σιδέρης (29)Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

(30 υπέρ, 3 απών [Μπράμη, Κουβόπουλος, Ησαίας])

Αλεφαντής (29)

Μουστόγιαννης (30)

Μπράμη (30)

Πανουσοπούλου (28)

Παύλου (30)

Κρητικίδης (27)

Βλάχος (29)

Γκιζιώτης (19)

Αναπληρωματικοί

Δάβαρη (30)

Μουχτούρη (29)

Παπαδοπούλου (29)

Δημητρίου (30)

Τσιμπουκάκης (20)

Ενημερωτικά η κα Μπράμη ήταν εκτός Αθηνών, ο κος Κουβόπουλος αποχώρησε ενώ ο κος Ησαίας Σωτήρης ήταν παρών αλλά αποχώρησε λόγω ασθενείας με το πέρας όλων των ψηφοφοριών.

Νεότερη Παλαιότερη