αναρτηση

Στην κατηγορία αυτή αναλύουμε και προσεγγίζουμε μεγάλα ζητήματα της Αγίας Παρασκευής τα οποία απασχολούν για καιρό την κοινή γνώμη όπως είναι η ανάπλαση της Αγίου Ιωάννου και το πάρκο Νεαπόλεως.

Ανάπλαση Αγίου Ιωάννου

Πάρκο Νεαπόλεως

 
Νεότερη Παλαιότερη