αναρτηση

- Σας μεταφέρουμε με επιφύλαξη -διότι η πράξη αποτελεί τη μόνη επαλήθευση- κάποιες σημαντικές πληροφορίες που έρχονται μέσα από το Ελεγκτικό Συνέδριο σχετικά με το θέμα της ανάπλασης του κεντρικού δρόμου της πόλης μας. Συγκεκριμένα μετά τα μέσα του μήνα αναμένεται να υπάρξει κάποια κινητικότητα στο θέμα καθώς ο φάκελος περνά σε δύο επιτρόπους, οι οποίοι έχουν γνώση του θέματος και θεωρείται ότι το μπλοκάρισμα του έργου οφείλεται καθαρά σε λόγους πολιτικούς και όχι νομιμότητας. Άλλωστε ήδη οι δύο εκ των τεσσάρων λόγοι έχουν καταπέσει.

Εφ'όσον όλα τα παραπάνω επαληθευτούν τότε γίνεται κατανοητό το ότι αφ'ενός η δημοτική αρχή και ο δήμαρχος δικαιώνονται πανηγυρικά με την όλη υπόθεση να γυρνά πλέον υπέρ τους καθώς θα αποδειχθεί ότι δεν ευθύνονται για το χάλι που επικρατεί τόσους μήνες και αφ'ετέρου κάποιοι άλλοι που μιλούσαν για σοβαρές παρανομίες θα βρεθούν τρομερά εκτεθειμένοι.

Αναμένουμε λοιπόν με πολύ ενδιαφέρον τη συνέχεια καθώς και την επαλήθευση των παραπάνω. Το βασικότερο όμως -και εδώ πρέπει να σταθούμε- είναι ότι μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελέσει θετικό γεγονός για την πολύπαθη αυτή γειτονιά της πόλης μας καθώς κάτοικοι, επαγγελματίες και διερχόμενοι ταλαιπωρούνται δίχως να ευθύνονται στο παραμικρό τόσο καιρό.
Νεότερη Παλαιότερη