ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Δημοτικό γήπεδο “Σταύρος Κωτσής”

Διεύθυνση: Γραβιάς & Σπάρτης

Τηλ: 210 – 600.22.23 / 60.84.264

Φαξ: 210 – 60.83.923


Δημοτικό Γυμναστήριο

Διεύθυνση: Τέρμα Νότου

Τηλ: 210 – 600.22.23


Κλειστό Κοντοπεύκου

Διεύθυνση: Δωριαίων & Κανάρη

Τηλ: 210 – 60.03.666

Φαξ: 210 – 63.98.664