Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 3 Ιουλίου

Τακτική Συνεδρίαση θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ. Μεσογείων 415-417) την Τετάρτη 03-07-2024 και ώρα 19:00 με τα εξής θέματα:
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την άμεση ένταξη των παιδιών με αναπηρία στο θερινό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά του 2024 του Δήμου Αγίας Παρασκευή (εισήγηση: εκπρόσωπος Αντιπολίτευσης κ. Ι. Σταθόπουλος)
 2. Λήψη απόφασης περί επιλογής και έγκρισης χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, σύναψης δανείου για την αγορά του οικοπέδου Ο.Τ 118 και οικοπέδων για την μετεγκατάσταση του αμαξοστασίου (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Αθανασίου).
 3. Παράταση χρόνου υλοποίησης των συμβάσεων α) ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, β) ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, γ) ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ και δ) ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ-ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Αθανασίου).
 4. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 10/2024 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την αντικατάσταση υπαλλήλων στην Επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων έτους 2024 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Χατζηανδρέου).
 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού της κλήρωσης και τη συγκρότηση της Επιτροπής σε σώμα για την προσωρινή & οριστική παραλαβή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΑΡΚΟΦΑΓΩΝ» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Λ. Σιούλα).
 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού της κλήρωσης και τη συγκρότηση της Επιτροπής σε σώμα για την προσωρινή & οριστική παραλαβή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Λ. Σιούλα).
 7. Σύσταση επιτροπής του άρθρου 30 του ν. 5056/23 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της καταργούμενης δημοτικής επιτροπής παιδείας του άρθρου 50 του ν. 1566/1985 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Γουργούλης).
 8. Σύσταση επιτροπής του άρθρου 30 του ν. 5056/23 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της καταργούμενης σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Γουργούλης).
 9. Σύσταση επιτροπής του άρθρου 30 του ν. 5056/23 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της καταργούμενης σχολικής επιτροπής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Γουργούλης).
 10. Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών της ειδικής Επιτροπής Φιλοξενούμενων Παιδιών για το σχολικό έτος 2024-2025 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Γουργούλης).
 11. Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών ειδικής Επιτροπής Επαναξιολόγησης αιτήσεων απαλλαγής ή επαναπροσδιορισμού τροφείων για το σχολικό έτος 2024-2025 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Γουργούλης).
 12. Έγκριση ή μη του Πρακτικού Επιτροπής με αρ. 5/2024-30/5/2024, το οποίο αφορά στην καταστροφή υλικού της Διεύθυνσης Καθαριότητας (125 Κάδους απορριμμάτων) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαμιχαήλ).
 13. Λήψη απόφασης για την επιλογή χώρου και ημερομηνίας για τη διεξαγωγή Ειδικής Δημόσιας Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την πραγματοποίηση του απολογισμού πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής κατ’ το άρθρο 217 του Ν. 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) έτους 2023 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Μυλωνάκης).
Νεότερη Παλαιότερη