Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο την επόμενη Τετάρτη [12/6]

Τακτική Συνεδρίαση θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ. Μεσογείων 415-417) την Τετάρτη  12-06-2024 και ώρα 19:00 με τα εξής θέματα:

1. Ορισμός δικαιούχων αποζημίωσης για συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και καθορισμός του ύψους αυτής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Χατζηανδρέου).

2. Λήψη απόφασης για έγκριση της Έκθεσης αποτελεσμάτων Α΄ τριμήνου 2024 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Αθανασίου).

3. Ορισμός ή μη Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την υποβοήθηση του έργου των Επιτροπών Καταγραφής και Απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων των καταργούμενων ΝΠΔΔ του Δήμου Αγίας Παρασκευής κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27 του ν.5056/2023 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Αθανασίου). 

4. Εξειδίκευση πίστωσης και  Κατανομή Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Γουργούλης).

Νεότερη Παλαιότερη