Σύλλογος Κατοίκων Τσακού: Ο Λόφος και τα μάτια μας. Ολοκληρωμένη πρόταση πυροπροστασίας

Ο λόφος Τσακού αποτελεί ένα μοναδικό, πολύτιμο, πευκόφυτο πνεύμονα πρασίνου, σε μια Πόλη που έχει σχεδόν ολοκληρωτικά δομηθεί και παραμένει αποκλεισμένη από τον φυσικό κήπο της, τον Υμηττό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, με υπευθυνότητα και σοβαρότητα συζήτησε, προτείνει και αιτείται προς την Δημοτική Αρχή και το Δημοτικό Συμβούλιο, την σύνταξη μελέτης για την κατασκευή δικτύου της ΕΥΔΑΠ  με αγωγό, κρουνούς και αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης κατά μήκος του λόφου Τσακού. Μία λύση ιδιαίτερα αποτελεσματική για το μέγεθος της συγκεκριμένης δασικής έκτασης, εφαρμοσμένης στην ΣΔΑΜ, το Αμερικάνικο Κολλέγιο και αλλού.

Στον διαμορφωμένο τμήμα του πεζοδρόμου της Κριεζώτου, να γίνει συμπλήρωση του χαμηλού τοιχίου σε όλο τό μήκος όπως προέβλεπε η μελέτη.

Καθαρισμός και υποστήριξη του λόφου, συστηματική φύλαξη τους επικίνδυνους μήνες.

Υποστηρίζουμε την απόφαση της  Γενικής Συνέλευσης των μελών μας, αλλά και όλης της γειτονιάς που σε πολύ μεγάλη πλειοψηφία διαφωνεί με την πρόταση διάνοιξης πεζοδρόμου (παρκόδρομου) στο λόφο Τσακού που δεν προσφέρει τίποτα στην πυροπροστασία αλλά πολλαπλασιάζει τους κινδύνους και επιπλέον καταστρέφει το μοναδικό πνεύμονα πρασίνου.

 Μάης 2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Κατοίκων Τσακού

Νεότερη Παλαιότερη