Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη 15/05

Τακτική Συνεδρίαση θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ. Μεσογείων 415-417) την Τετάρτη  15.05.2024 και ώρα 19:00 με τα εξής θέματα:

1. Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2024 (εισήγηση : Αντιδήμαρχος κ. Χ. Αθανασίου).

2. Λήψη απόφασης για τον τρόπο καταβολής τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Αθανασίου).

3. Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού του Δήμου Αγίας Παρασκευής οικ. Έτους 2023 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Αθανασίου).

4. Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού του Πολιτιστικού Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αγίας Παρασκευής οικ. Έτους 2023 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Αθανασίου).

5. Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού των Παιδικών Σταθμών Δήμου Αγίας Παρασκευής οικ. Έτους 2023(εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Αθανασίου).

6. Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού της Δημοτικής Βιβλιοθήκης  Δήμου Αγίας Παρασκευής του οικ. Έτους 2023 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Αθανασίου).

7. Έγκριση Απολογισμού κληροδοτημάτων του Δήμου οικ. Έτους 2023 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Αθανασίου).

8. Λήψη απόφασης για σύσταση και συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και πολιτιστικής αξιοποίησης του κληροδοτήματος Αθανασίου Σιστοβάρη (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαμιχαήλ).

9. Λήψη απόφασης για τον τρόπο υλοποίησης του προγράμματος Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2024 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Γουργούλης).

10. Λήψη απόφασης για την κατάρτιση των Όρων Φιλοξενίας και Λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών  Δήμου Αγ. Παρασκευής για το σχολικό έτος 2024-25 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Γουργούλης).

11. Λήψη απόφασης για την διατήρηση ή την κατάργηση του κενωθέντος περιπτέρου επί της οδού Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 419-421 & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Μυλωνάκης)

12. Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δέντρων. (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Μυλωνάκης).
Νεότερη Παλαιότερη