Δύο συνεδριάσεις την Τετάρτη για το Δημοτικό Συμβούλιο - Διαβάστε τα θέματα


Τακτική Συνεδρίαση (14η) του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής θα διεξαχθεί στις 24-4-2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30 με θέμα:

- Λήψη απόφασης για την διάθεση χώρων προεκλογικής προβολής στα κόμματα και τους συνασπισμούς  κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους ενόψει εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης-06-2024 (εισήγηση: Δήμαρχος – κ. Ι. Μυλωνάκης). 

Αμέσως μετά, στις 20:00 ακολουθεί η επόμενη (15η) με θέματα:

1. Κατανομή κοινόχρηστων χώρων που παραχωρούνται για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων: 1) στην κεντρική πλατεία Αγίας Παρασκευής, 2) την πλατεία Κοραή, 3) την πλατεία στη συμβολή των οδών Αγ. Τριάδος, Ψαρρών, Απόλλωνος και 4) επί της οδού Αγ. Ιωάννου αρ.71 στο ΟΤ12 μεταξύ των οδών Ασημακοπούλου και Αθανασίου Διάκου (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Μυλωνάκης).

2. Λήψη απόφασης για σύσταση και συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και πολιτιστικής αξιοποίησης του κληροδοτήματος Αθανασίου Σιστοβάρη (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαμιχαήλ).

3. Σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών με την κωδική ονομασία ΙΟΛΑΟΣ 2 του Δήμου Αγίας Παρασκευής και παράρτημα με το ειδικό σχέδιο οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών του Δήμου (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Μυλωνάκης).

4. Έγκριση του υπ’ αριθ. 2/2024/13.3.2024 Πρακτικού της Επιτροπής του άρθ. 199 παρ. 6 του Ν. 3463/06, το οποίο αφορά στην καταστροφή ηλεκτρολογικού υλικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαμιχαήλ).

5. Έγκριση του υπ’ αριθ.3/2024/22.3.2024 Πρακτικού της Επιτροπής του άρθ. 199 παρ. 6 του Ν. 3463/06, το οποίο αφορά στην καταστροφή άχρηστου υλικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαμιχαήλ).

6. Έγκριση του υπ’ αριθ. 4/2024/2.4.2024 πρακτικού της Επιτροπής του άρθ. 199 παρ. 6 του Ν. 3463/06, το οποίο αφορά στην καταστροφή και απομάκρυνση ακατάλληλων προς χρήση και άνευ αξίας υλικών της Διεύθυνσης Κοινωνικής πολιτικής – Τμήμα Κοινωνικής Υπηρεσίας & Αλληλεγγύης (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαμιχαήλ).

7. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη αιτούντων στο πρόγραμμα απαλλαγής από τα δημοτικά τέλη και τον δημοτικό φόρο (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα. Α. Γάκη).

8. Πρόσληψη δύο (2) υπαλλήλων -ενός (1) ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού και ενός (1) ΠΕ Ψυχολόγων -στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Χατζηανδρέου).

9. Λήψη απόφασης για την μετεγκατάσταση του σταθμού μέτρησης που βρίσκεται στο Δημοτικό Ωδείο Αγίας Παρασκευής επί της οδού Λάδωνος 5, στο κτίριο του 1ου ΕΠΑ.Λ, επί της οδού Παπαφλέσσα 17 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Γουργούλης).

10. Λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση του προγράμματος Θερινής Καλοκαιρινής Δημιουργικής Απασχόλησης 2024 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Γουργούλης).

11. Λήψη απόφασης για διαγραφές βρεφών και νηπίων για το σχολικό έτος 2023- 2024 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Γουργούλης).

12. Λήψη απόφασης για εγγραφή και επανεγγραφή βρεφών & νηπίων για το σχολικό έτος 2023- 2024 (12η φάση) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Γουργούλης).

13. Λήψη απόφασης για αναγκαιότητα σύναψης δανείου για την αγορά του Ο.Τ 118 οικοπέδου και οικοπέδων για την μετεγκατάσταση του αμαξοστασίου. (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Μυλωνάκης)

Νεότερη Παλαιότερη