Όραμα: Προϋπολογισμός άδικος και «φτωχός»

Το Τεχνικό πρόγραμμα και ο προϋπολογισμός (Π/Υ) του 2024 ψηφίστηκαν αντίστοιχα στις 17/1 και 7/2/2024 εν μέσω αντεγκλήσεων.

Ο κ. Μυλωνάκης δήλωσε ότι τους στόχους και τις προτεραιότητες της νέας διοίκησης θα τις θέσει στην 1η αναμόρφωση  του Π/Υ  αφού θα έχει κλείσει το οικονομικό έτος 2023 και θα γνωρίζει τα διαθέσιμα ποσά.

Δυστυχώς ή έχει άγνοια ή λέει ψέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο όπως και στους δημότες καθότι η οικονομική υπηρεσία του δήμου είχε συντάξει και δημοσιεύσει  στην Διαύγεια και στο site την εκτέλεση και το κλείσιμο του προϋπολογισμού του 2023 στις 5 Ιαν. 2024,  δηλαδή 43 μέρες νωρίτερα και συνεπώς γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει όλα τα οικονομικά στοιχεία .

Ασχολείται  με τα δημοτικά δρώμενα 14 χρόνια  και υποτίθεται ότι ψήφιζε ή καταψή-φιζε τους   προϋπολογισμούς << αφού τους μελετούσε πρώτα>>.  

Οι διαδικασίες είναι διαχρονικά ίδιες. Μετά την ψήφιση, ο Π/Υ  υποβάλλεται για έγκριση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και ταυτόχρονα οι υπηρεσίες  με τις κατευθύνσεις και οδηγίες της εκάστοτε Δημοτικής αρχής συντάσσουν την 1η υποχρεωτική αναμόρφωση  ώστε να είναι έτοιμη για ψήφιση αμέσως μετά την επιστροφή του Προϋπολογισμού.

Ο προϋπολογισμός του 2024 επέστρεψε εγκεκριμένος στις 23 Φεβ 2024 και η 1η υποχρεωτική αναμόρφωση εισήχθη στο ΔΣ για ψήφιση   με καθυστέρηση 47 ημέρες, 10 Απρίλιου, διαδικασία η οποία αφενός  καταρρίπτει τον ισχυρισμό του ότι δεν  εφαρμόζει το πρόγραμμά του επειδή δεν έχει εγκεκριμένο Π/Υ και αφετέρου δημιουργεί ερωτηματικά για  την αποτελεσματικότητά του και την δυνατότητά  του στη συνεργασία ( υπηρεσίες κλπ).

Ο κ.Μυλωνάκης στην εισήγησή του για την ψήφιση της αναμόρφωσης Ισχυρίστηκε ότι  γίνεται εξ ορθολογισμός των δαπανών  και ότι διασφαλίστηκαν 750.000 ευρώ (1,2 %) για να αναβαθμιστεί η καθημερινότητα .

Οφείλω να τον ενημερώσω ότι ο Π/Υ για να αλλάξει  σε τεχνική, φιλοσοφία και ρεαλισμό πρέπει να αυξηθούν τα έσοδα από ιδίους πόρους  κάτι που δεν προβλέπεται στον Π/Υ «η πίτα παραμένει ίδια» και θα  υλοποιηθεί περίπου στο 60% όπως πάντα.

Κε Μυλωνάκη η παρέμβασή σας είναι καθαρά επικοινωνιακή, δηλ. μεταφέρετε  πιστώσεις  σε  <<δραστηριότητες >> οι οποίες, σχεδόν   στο σύνολό τους,  δεν έχουν σχέση με  την καθημερινότητα, μερικές δε δημιουργούν και ερωτηματικά για την σκοπιμότητά τους, και τις οποίες, φυσικά,   θα τις εξετάσουμε στην εφαρμογή τους.

Δεν είναι εξ ορθολογισμός να καταργείτε 71 άρθρα και να δημιουργείτε 103 νέα!!. Μία μόνο παρέμβαση που κάνετε  στην αναμόρφωση θα σχολιάσω. 

Είστε η πρώτη διοίκηση εδώ και πολλά χρόνια  που κόβετε 130.000  από την εγγεγραμμένη, βάσει νόμου,  στον Π/Υ πίστωση  ύψους  270.000  για   λειτουργικές δαπάνες των σχολείων .Είναι παράνομο, είναι ντροπή και ηθικά απαράδεκτο.

Οι δικαιολογίες  ότι στις 30/6/2024 θα καταργηθούν οι σχολικές επιτροπές είναι αστειότητες, καθότι όλες οι επιχορηγήσεις είναι τμηματικές αλλά εγγράφονται συνολικά  στον Π/Υ και εάν χρειαστεί με αναμόρφωση αλλάζεις ΚΑ.

Κύριε Δήμαρχε όλα τα παραπάνω φανερώνουν άγνοια, αδυναμία συνεργασίας, αβεβαιότητα και με την συμπεριφορά σας υπέρμετρη Αλαζονεία . 

΄΄Λαγός τη φτέρη κούναγε κακό του κεφαλιού του΄΄.

Τσιαμπάς Κωνσταντίνος
Δημοτικός Σύμβουλος
Επικεφαλής της Παράταξης
Όραμα για την Αγία Παρασκευή

Νεότερη Παλαιότερη