Ενωση Γονέων Αγίας Παρασκευής: Περί ασφυξίας των σχολικών επιτροπών

 

Η τοποθέτηση της Ένωσης προάγγελος της σημερινής ασφυξίας των σχολικών επιτροπών.

 Στις 21/12/2023 πραγματοποιήθηκε η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης για το τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό του 2024, η Ένωση παρευρέθηκε και για άλλη μια φορά κατέθεσε την πάγια τοποθέτηση της σχετικά με τις Σχολικές Επιτροπές:

« ΦΗΧ  - Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών

Το φτωχό τεχνικό πρόγραμμα  θα συνεχίσει να επιβαρύνει δυσβάσταχτα τις Σχολικές Επιτροπές  που καλούνται να προχωρούν σε έκτακτες και επείγουσες συντηρήσεις και επισκευές προκειμένου να διασφαλίζεται ένα ελάχιστο επίπεδο ασφάλειας στα σχολεία.

Οι εργασίες αυτές που εκτελούνται κατ΄ανάγκη από τις Σχολικές επιτροπές τις έχουν οδηγήσει σε οικονομικό αδιέξοδο και έχουν επίπτωση στην κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων για τις οποίες είναι καθόλα αρμόδιες. Σήμερα τα ταμεία των δύο σχολικών επιτροπών είναι σχεδόν μηδενικά και τα σχολεία έχουν διαθέσιμα υπόλοιπα μόνο για έναν ακόμη μήνα.

Η αγωνία μας γιγαντώνεται με την κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών και τον τρόπο διαχείρισης και σχεδιασμού της κάλυψης των λειτουργικών αναγκών των σχολείων.

Για το έτος 2024:

Σύμφωνα με προσχέδιο του προϋπολογισμού , το ποσό για την επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών ανέρχεται σε 270.000Ευρώ μόνο (κωδ. 6715.08-σελ.7 δαπανών). Το ποσό αυτό είναι ίδιο με τον περσινό προϋπολογισμό. Δυστυχώς αυτό το ποσό αυτό ΔΕΝ EΠΑΡΚΕΙ για την κάλυψη των αναγκών των σχολείων και θα πρέπει να προβλεφθεί επιπρόσθετη επιχορήγηση για να μην φτάσουμε στο οικονομικό αδιέξοδο της φετινής χρονιάς.»

 

Διαρκώς ανησυχούσαμε και αναδεικνύαμε τα προβλήματα και το οικονομικό αδιέξοδο των Σχολικών Επιτροπών λόγω :

·         της διαρκούς υποχρηματοδότησης τους. Οι πόροι που διατίθενται δεν επαρκούν για την κάλυψη των πάγιων εξόδων και των λειτουργικών αναγκών των σχολείων.

Επιπλέον η κατάσταση έχει επιδεινωθεί με την εκτόξευση των λογαριασμών ενέργειας , των λειτουργικών δαπανών των σχολείων (υλικά καθαριότητας, αναλώσιμα κτλ).

·         της έλλειψης στοχευμένων και ανοικτών εργολαβιών στα σχολεία που ανάγκασε τις Σχολικές Επιτροπές να αναλάβουν εργασίες συντηρήσεων και επισκευών εις βάρος των λειτουργικών αναγκών.

Σε αντίθετη περίπτωση ελλοχεύουν κίνδυνοι για την ασφάλεια των μαθητών μας αφού τα σχολεία μας έχουν πολλά κτιριακά προβλήματα και αυξημένες ανάγκες συντήρησης λόγω παλαιότητας.  Αναφέρουμε χαρακτηριστικά την πρόσφατη περίπτωση του 2ου Λυκείου και την πτώση σοβάδων ευτυχώς όχι εν ώρα λειτουργίας του σχολείου.

 

Τις ανάγκες και τα προβλήματα υποδομών εξέθεσαν αναλυτικά και οι Σύλλογοι Γονέων στην από κοινού με την Ένωση συνάντηση τους με τον Δήμαρχο, Αντιδήμαρχο Παιδείας και τους Προέδρους των Σχολικών Επιτροπών στη 1/3/2024.

Πλέον επιβάλλεται να ληφθούν συστηματικά μέτρα και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των εργολαβιών στα σχολεία για να μην χαθεί άλλο ένα καλοκαίρι.

Είναι επιβεβλημένη πλέον η πρόσθετη επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών για να μπορέσουν να καλύψουν τις πάγιες λειτουργικές ανάγκες των σχολείων, τις οφειλές λογαριασμών αλλά και να συνεχίσουν τις αναγκαίες εργασίες συντήρησης των σχολείων μιας και ακόμη δεν υπάρχει ούτε στοχευμένη ούτε ανοικτή εργολαβία για τα σχολεία

Η Ένωση κατέθεσε σχετικό αίτημα στις συνεδριάσεις των Σχολικών Επιτροπών Α΄ θμιας και Β΄ θμιας εκπαίδευσης.

Τα σχολεία είναι ζωντανοί οργανισμοί και χρειάζονται συστηματική φροντίδα, στοχευμένες και άμεσες παρεμβάσεις,  ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των μαθητών μας.

Καλούμε τον Δήμαρχο, τον Αντιδήμαρχο Παιδείας και τους Προέδρους των Σχολικών Επιτροπών να αναλάβουν άμεσα πρωτοβουλίες για την πρόσθετη επιχορήγηση για να βγουν από το τέλμα οι Σχολικές Επιτροπές.

Καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο να στηρίξει την πρόταση για πρόσθετη επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών.

Αγία Παρασκευή, 29-03-2024

Το ΔΣ της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Αγίας Παρασκευής

Νεότερη Παλαιότερη