“Αποψίλωση – καθαρισμός οικοπέδων για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς’’

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ενόψει της αντιπυρικής περιόδου, από 1-5-2024 έως και 31-10-2024, καλεί όλους τους ιδιοκτήτες οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου, να προβούν έγκαιρα στον καθαρισμό τους, απομακρύνοντας χόρτα, κλαδιά και οποιαδήποτε άλλα υλικά, τα οποία δύναται να αποτελέσουν καύσιμη ύλη σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Επισημαίνεται πως από την πλευρά του ο Δήμος και έχοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την αποτελεσματικότερη θωράκιση της ζωής και των περιουσιών των πολιτών θα εντατικοποιήσει τις δράσεις πρόληψης προς αυτή την κατεύθυνση. Σε αυτό το πλαίσιο θα προχωρήσει το αμέσως επόμενο διάστημα στον καθαρισμό και την αποψίλωση όλων των δημοσίων χώρων της πόλης, με στόχο τον περιορισμό του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς.

Σε ότι αφορά τους πολίτες, βάσει:

α) της υπ. αρ. 20/2023 Πυροσβεστική διάταξη (ΦΕΚ 2549/Β/19.4.2023),
γ) τις διατάξεις του άρθρου 53Α του Ν. 4662/20, όπως συμπληρώθηκαν από το άρθρο 31 του Ν. 5075/23,
δ) της διάταξης της περ. 26 υποπαρ. β’ παρ. Ι, άρθρο 75 του Ν. 3463/2006, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 266 του Ν.5037/23

Οι ιδιοκτήτες νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές:

Α) οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων
Β) οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο,
Γ) εκτάσεων που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 μ. από τα όρια των περ. "(Α)" και "(Β)"

υποχρεούνται σε καθαρισμό των προαναφερόμενων χώρων που θα περιλαμβάνει:

α. Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα.

β. Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.

γ. Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου.

δ. Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους.

ε. Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων

προς αποφυγή αιτιών και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά. 

Οι καθαρισμοί των εν λόγω χώρων πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως 30/04/2024, αλλά οι υπόχρεοι διατηρούν την υποχρέωση συντήρησής τους καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου (1/5/2024-31/10/2024).  

Πριν την εναπόθεση των υπολλειμάτων σε κοινόχρηστο χώρο, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου (Δ/νση Καθαριότητας τηλέφωνο 210 6390340 -210 6082432 Ωράριο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης 7:00π.μ – 13:00μ.μ).

Μόλις ολοκληρωθεί ο καθαρισμός των οικοπεδικών σας χώρων και απομακρυνθούν τα υπολείματα παρακαλούμε όπως αποστείλετε δήλωση καθαρισμού στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου μας στο pol.prostasia@agiaparaskevi.gr σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 2 του άρθρου 4 του Ν.2549/2023 και του Παραρτήματος Α’.

Την δήλωση μπορείτε να την βρειτε εδώ 

«Ο Δήμος καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου μεριμνά για τη διενέργεια αυτοψίας. Αν οι υπόχρεοι προς καθαρισμό δεν συμμορφωθούν, ο δήμος επιβάλλει πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών του ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο με ελάχιστο ποσό τα διακόσια (200) ευρώ. ... Σε κάθε περίπτωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού καταλογίζεται εξ ολοκλήρου στους υπόχρεους από τον οικείο δήμο η δαπάνη καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών» (Ν.5037/23, άρθρο 266)

Για το λόγο αυτό, ο Δήμος Αγίας Παρασκευής καλεί τους ιδιοκτήτες αυτούς να συμμορφωθούν με τις παραπάνω διατάξεις και να συνεργαστούν στην κοινή προσπάθεια προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και των ιδιοκτησιών τους, ανταποκρινόμενοι στα μέτρα αποτροπής κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών.

Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας                                                                      

Δήμου Αγίας Παρασκευής

Νεότερη Παλαιότερη