Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Κρητών και Φίλων Κρήτης Αγίας Παρασκευής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε στην Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Κρητών και Φίλων Κρήτης Αγίας Παρασκευής, που θα λάβει χώρα την 3η Μαρτίου 2024,  ημέρα Κυριακή και ώρα 11 π.μ. στο Δημαρχειακό Κατάστημα επί της Λεωφ.  Μεσογείων 415-417, Αγία Παρασκευή, (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου).

Κατά τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό του Συλλόγου, θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1) Διοικητικός απολογισμός  και έγκριση έκθεσης πεπραγμένων για το παρελθόν έτος (2023).
2) Οικονομικός απολογισμός και έγκριση έκθεσης εξελεγκτικής επιτροπής για το παρελθόν έτος (2023).

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η επόμενη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 10η  Μαρτίου 2024, ημέρα Κυριακή στον  ίδιο χώρο και κατά την ίδια ώρα (11.00π.μ.) με τα ίδια ακριβώς θέματα ημερήσιας διάταξης.

Υπενθυμίζουμε ότι δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα τακτικά μέλη που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα, δηλαδή έχουν  καταβάλλει τη ετήσια συνδρομή τους, υπό την προϋπόθεση ότι η εγγραφή τους στο Σύλλογο έγινε δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες  πριν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. (αρθρο 8 παρ. 6 καταστατικού).

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας εκ των προτέρων.

Με τιμή,

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κατερίνα Θεοδωράκη


Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Στέλλα Αξελού

Νεότερη Παλαιότερη