Δύο συνεδριάσεις την Τετάρτη για το Δημοτικό Συμβούλιο - Ξεχωρίζει η 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού


Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής θα διεξαχθεί στις 3-4-2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 με θέμα:

1. Έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Β΄ Εξαμήνου έτους 2023 (εισήγηση: Δήμαρχος– κ. Ι. Μυλωνάκης).

Αμέσως μετά, στις 19:30, ακολουθεί η 11η τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

1. Συζήτηση για την ετήσια έκθεση εσωτερικού ελέγχου 2023 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Μυλωνάκης).

2. Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2024 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Αθανασίου).

3. Λήψη απόφασης για καθορισμό δόσεων για την καταβολή αποζημίωσης λόγω προσκύρωσης σύμφωνα με την 1/09 Πράξη Αναλογισμού Αποζημίωσης στο Ο.Τ. 195 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Αθανασίου).

4. Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών  ειδικής Επιτροπής Επαναξιολόγησης αιτήσεων απαλλαγής ή επαναπροσδιορισμού τροφείων για το σχολικό έτος 2023-24 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Γουργούλης).

5. Λήψη απόφασης για διαγραφές βρεφών και νηπίων για το σχολικό έτος 2023-24 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Γουργούλης).

6. Λήψη απόφασης για εγγραφή και επανεγγραφή βρεφών για το σχολικό έτος 2023-24 (11η φάση) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Γουργούλης).

7. Έγκριση του υπ’ αριθ. 3/2024/22.3.2024 Πρακτικού της Επιτροπής του άρθ. 199  παρ. 6 του Ν. 3463/06, το οποίο αφορά στην καταστροφή άχρηστου  υλικού της Διεύθυνσης Διοικητικών  Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαμιχαήλ).

8. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αγίας Παρασκευής στο Δίκτυο Δήμων για την πολιτική προστασία, την ανθεκτικότητα και την αειφορία με διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ»(Έγκριση Καταστατικού και ορισμός εκπροσώπων) (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Μυλωνάκης).

9. Λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων στο πλαίσιο της παρουσίασης των συγγραφέων της πόλης μας (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Ξενάκης).

10. Έγκριση ή μη χωροθέτησης (10) δέκα κάδων χωριστής συλλογής ενδυμάτων - υποδημάτων της εταιρείας «RECYCOM» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Λογοθέτης).

11. Λήψη απόφασης  περί κοπής ή μη δένδρων στην υπό Ανάπλαση Πλατεία Αγίου Ιωάννη (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Μυλωνάκης).

Νεότερη Παλαιότερη