Προσωρινό STOP από το Δήμο Αγίας Παρασκευής σε νέες άδειες τρίτων που κάνουν εργασίες πάνω σε οδόστρωμα και πεζοδρόμια

Ενημέρωση σχετικά με τις υπό εξέλιξη εργασίες σε διάφορα σημεία του οδοστρώματος και πεζοδρομίων από τρίτους

«Πάγωμα» νέων αδειών για εργασίες μέχρι να ολοκληρωθεί η αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν

Με αφορμή τις εκτεταμένες υπό εξέλιξη εργασίες τρίτων σε διάφορα σημεία επί του οδοστρώματος και πεζοδρομίων της πόλης ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ενημερώνει τα εξής:

  1. Με στόχο την άμβλυνση των προβλημάτων που προκαλούνται σε διερχόμενους οδηγούς και πεζούς από τα έργα, δεν θα δοθούν νέες άδειες για ανάλογες εργασίες, μέχρι την αποκατάσταση όσων είναι σε εξέλιξη. Εξαίρεση αποτελούν τα έργα που στόχο έχουν την επισκευή βλαβών των δικτύων.
  2. Θα επιβάλλονται αυστηρά πρόστιμα σε όσους δεν τηρούν τα μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών.
  3. Η αποκατάσταση των βλαβών που έχουν προκληθεί είτε στο οδόστρωμα είτε στα πεζοδρόμια θα γίνεται υπό τον έλεγχο και μόνο με βάση τις προδιαγραφές που έχει θέσει η τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Σε αντίθετη περίπτωση, όσοι εκτελούν έργα, θα υποχρεούνται να συμμορφωθούν με τις προδιαγραφές που έχουν προσδιοριστεί.

Γραφείο Τύπου Δήμου Αγίας Παρασκευής.
Νεότερη Παλαιότερη