Συγκροτήθηκε Πενταμελής Επιτροπή για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για τα αδέσποτα

pixabay / JancickaL
Στη συγκρότηση Πενταμελούς Επιτροπής για την Παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς και πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων του Δήμου
Αγίας Παρασκευής προχώρησε ο Δήμαρχος Γιάννης Μυλωνάκης. 

Η Επιτροπή απαρτίζεται από τους εξής:

1.Μπελτέκου – Κανούρη Κωνσταντίνα, ιδιώτης κτηνίατρος,ως υπεύθυνη του επιχειρησιακού προγράμματος με αναπληρώτρια την ιδιώτη κτηνίατρο,Τσεντίδη Βιολέτα.

2.Τριάντη Θεόδωρο, εκπαιδευτή σκύλων ο οποίος είναι μέλος νομίμως αναγνωρισμένου επαγγελματικού σωματείου εκπαιδευτών σκύλων, με αναπληρωτή τον Βολονάκη Βασίλειο,μέλος επίσης του ανωτέρω επαγγελματικού σωματείου.

3.Μαούνη Μαρία,ως εκπρόσωπο του Δήμου Αγίας Παρασκευής με αναπληρωτή της, τον Τάγαρη Δημήτριο ως εκπρόσωπο αυτής.

4.Βράταλη – Ουρμπανόφσκα Ελισάβετ,μέλος του Συλλόγου Ζωόφιλων Αγίας Παρασκευής ως μέλος της επιτροπής,με αναπληρώτρια την Πουλή Ευτυχία, μέλος επίσης του Συλλόγου Ζωόφιλων Αγίας Παρασκευής.

5.Μπουλούμπαση Κωνσταντίνα,μέλος του Συλλόγου Ζωόφιλων Αγίας Παρασκευής,ως μέλος της επιτροπής, με αναπληρώτρια την Μαριλένα Ασπρίδου, μέλος επίσης του Συλλόγου Ζωόφιλων Αγίας Παρασκευής.

Η Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 10 του Ν.4830 /2021 έχει τις ακόλουθες
αρμοδιότητες:

(α) Αποφασίζει για την επικινδυνότητα ενός ζώου συντροφιάς και για την αναγκαιότητα πραγματοποίησης ευθανασίας ενός αδέσποτου ζώου συντροφιάς, σύμφωνα με τη γνωμάτευση κτηνιάτρου.

(β) Εισηγείται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων που
προκύπτουν κατά τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων.

(γ) Χορηγεί την άδεια της παρ. 4 του άρθρου 8.

(δ) Συντάσσει ετήσια έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, σχετικά με την πρόοδο της υλοποίησης του
επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων του Δήμου και διατυπώνει προτάσεις για
τη βελτίωσή του.

Νεότερη Παλαιότερη