Δύο συνεδριάσεις για το Δημοτικό Συμβούλιο την Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου


Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2024 θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ. Μεσογείων 415-417) στις 29.02.2024 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 18:00.

Την ίδια ημέρα στις 19:30 θα πραγματοποιηθεί η 8η Τακτική Συνεδρίαση με τα ακόλουθα θέματα:

1. Έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων έτους 2023 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Μυλωνάκης).

2. Τροποποίηση του O.E.Y του Δήμου μετά την κατάργηση των Ν.Π.Δ.Δ. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Χατζηανδρέου).

3. Συμπλήρωση των υπ΄ αριθμ. 5/2023, 49/2023 και 151/2023 Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου περί καθιέρωσης ωραρίου λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Χατζηανδρέου).

4. Ορισμός Αιρετών εκπροσώπων στην επιτροπή ελέγχου παιδικών χαρών έτους 2024-2025» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Χατζηανδρέου).

5. Έκθεση αποτελεσμάτων Γ΄ τριμήνου 2023 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Αθανασίου).

6. Έκθεση αποτελεσμάτων Δ΄ τριμήνου 2023 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Αθανασίου).

7. Έγκριση ή μη χωροθέτησης (40) σαράντα κάδων χωριστής συλλογής χρησιμοποιημένων ενδυμάτων – υποδημάτων της εταιρείας «RECYCOM». (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Μυλωνάκης).

8. Λήψη απόφασης  περί κοπής ή μη δένδρων (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Μυλωνάκης).

9. Λήψη απόφασης για προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας επί της οδού Αγίου Ιωάννου. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Ξενάκης).

10. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Βάκχου 7, για αποκλειστική χρήση από συγκεκριμένο όχημα ΑμεΑ. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Λ. Σιούλα).

11. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Αιγαίου Πελάγους  21, για αποκλειστική χρήση από συγκεκριμένο όχημα ΑμεΑ. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Λ. Σιούλα).

Νεότερη Παλαιότερη