Με αρκετά και σοβαρά θέματα η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη

Η 3η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής θα διεξαχθεί στις 31-1-2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 με τα παρακάτω θέματα:

1. Εκλογή εκπροσώπων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίας Παρασκευής για τη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ.Α. (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Μυλωνάκης).

2. Εκλογή μελών στο Δ.Σ. του Συνδέσμου για τη βιώσιμη Ανάπτυξη των πόλεων (ΣΒΑΠ) – 21ΟΤΑ (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Μυλωνάκης).

3. Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου Αγίας Παρασκευής στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (Σ.Π.Α.Υ.) (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Μυλωνάκης).

4. Σύσταση και Συγκρότηση Επιτροπής με τον τίτλο «Επιτροπή Αθλητισμού Δήμου Αγίας Παρασκευής» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 5056/23 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Μυλωνάκης).

5. Σύσταση και Συγκρότηση Επιτροπής με τον τίτλο «Επιτροπή Πολιτισμού Δήμου Αγίας Παρασκευής» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 5056/23 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Μυλωνάκης).

6. Λήψη απόφασης περί απευθείας μίσθωσης του δευτέρου (Β’) ορόφου του ακινήτου επί της Λεωφόρου Μεσογείων 415-417, για τη στέγαση των υπηρεσιών του Δημαρχείου του Δήμου Αγίας Παρασκευής, λόγω μη επιτεύξεως αποτελέσματος στη διεξαχθείσες, από 28-3-2023 αρχική και από 5-5-2023 επαναληπτική, δημοπρασίες (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαμιχαήλ).

7. Λήψη απόφασης περί απευθείας αγοράς ακινήτων για την εκπλήρωση του δημοτικού σκοπού της μετεγκατάστασης του αμαξοστασίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής (σχετική και η υπ’ αριθ. 246/2023 απόφαση Δ.Σ.) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαμιχαήλ).

8. Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Αγίας Παρασκευής, εντός της έκτασης που περιβάλλεται από την οδό Λ. Μεσογείων και Τρικάλων για κοινωφελείς χρήσεις του Δήμου (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Λ. Σιούλα).

9. Συμπλήρωση των υπ΄ αριθμ. 5/2023 και 49/2023 Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου περί καθιέρωσης ωραρίου λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Χατζηανδρέου).

10. Έγκρισης Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» με κωδικό MIS 6002478 και ορισμός υπαλλήλων για την στελέχωση και λειτουργία του Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Α. Γάκη).

11. Έγκριση Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» με κωδικό MIS 6002477 και ορισμός υπαλλήλων για την στελέχωση και λειτουργία του Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Α. Γάκη).

12. Ορισμός Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και των παραγωγικών τάξεων που θα εκπροσωπούνται σε αυτή (εισήγηση Αντιδήμαρχος κ. Κ. Γουργούλης).

13. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου μας στα Σχολικά Συμβούλια των σχολικών μονάδων της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (εισήγηση Αντιδήμαρχος κ. Κ. Γουργούλης).

14. Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» (εισήγηση Αντιδήμαρχος κ. Κ. Γουργούλης).

15. Έγκριση της απόφασης 124/2023 του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» περί της 7ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2023 του νομικού προσώπου (εισήγηση Αντιδήμαρχος κ. Κ. Γουργούλης).

16. Λήψη απόφασης για ορισμό διαχειριστή και αναπληρωτή αυτού, των τραπεζικών λογαριασμών που διατηρεί ο Δήμος στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, Τράπεζα EUROBANK και στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΑΣ (εισήγηση Αντιδήμαρχος κ. Χ. Αθανασίου).

17. Λήψη απόφασης για ορισμό υπαλλήλων του Τμήματος Ταμείου ως χρήστες των υπηρεσιών του digital banking (e-banking) της τράπεζας EUROΒΑΝΚ και ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της ΕΛΛΑΔΑΣ (εισήγηση Αντιδήμαρχος κ. Χ. Αθανασίου).

18. Λήψη απόφασης για επαναφορά οικογενειακού τάφου με στοιχεία Π18/Τ8 Ν16 στο Δήμο (εισήγηση Αντιδήμαρχος κ. Χ. Αθανασίου).

19. Έγκριση παραχώρησης οικογενειακού τάφου (εισήγηση Αντιδήμαρχος κ. Χ. Αθανασίου).

20. Συγκρότηση Εκτιμητικής Επιτροπής (Επιτροπής Αξιολόγησης) για την μίσθωση και την εκμίσθωση ακινήτων, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 270/1981 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Χατζηανδρέου).

21. Συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης ή εκποίησης ακινήτων του Δήμου για το έτος 2022, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ. 270/1981 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Χατζηανδρέου).

22. Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δέντρων (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Μυλωνάκης).

Νεότερη Παλαιότερη