Ορκίζεται αύριο η Θ. Ρουμελιώτη - Τι αναφέρει η διαπιστωτική πράξη της Αποκεντρωμένης για τον Αλ. Μουστόγιαννη

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σε συνέχεια της απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με Α.Π. 2845/09-01-2024 Διαπιστωτικής Πράξης αυτοδίκαιης έκπτωσης του κ. Αλέξανδρου Μουστόγιαννη από το αξίωμα του εκλεγέντος Δημοτικού Συμβούλου και σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 494/2023 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί επικύρωσης των εκλογικών αποτελεσμάτων, ο εκλεγείς Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής Γιάννης Μυλωνάκης προσκαλεί την 1η επιλαχούσα του συνδυασμού «Αγία Παρασκευή Μια Γενιά Μπροστά» κα. Θεοδώρα (Δώρα) Ρουμελιώτη την Πέμπτη 11/01/2024 και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα, ώστε να τελεστεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 52 του Ν. 3852/2010 ορκωμοσία της ως μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου.

Η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αναφέρει: «ο εκλεγείς στις δημοτικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023, ως δημοτικό σύμβουλος Αγίας Παρασκευής κ. Αλέξανδρος Μουστόγιαννης, εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμά του, λόγω του γεγονότος ότι δεν έδωσε τον όρκο ή τη ρητή διαβεβαίωση του άρθρου 37 του Ν. 4804/2021, εντός της εκ νόμου οριζόμενης προθεσμίας».

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μουστόγιαννης όφειλε να είχε ορκιστεί ως μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου είτε έως την 31η Δεκεμβρίου 2023 είτε μετά την 1η Ιανουαρίου του 2024 σε περίπτωση που είχε ενημερώσει εγγράφως ότι συνέτρεχαν λόγοι αντικειμενικής αδυναμίας, δίχως να επικαλείται λόγους γενικούς, αόριστους ή αναπόδεικτους (περ. 6. Του κεφαλαίου Α’ του πρώτου μέρους της υπ. αριθμόν 1275/1-3635/1-12-2023 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών).

Γραφείο Τύπου Δήμου Αγίας Παρασκευής.


Νεότερη Παλαιότερη