Ανακοίνωση-πρόσκληση του Συλλόγου Ρουμελιωτών για την Ετήσια Γενική Συνέλευση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ


Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Σωματείου Ρουμελιωτών Βόρειας και Ανατολικής Αττικής καλεί, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού, όλα τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του Σωματείου σε τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17-12-2023 και ώρα 11:00΄ π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής, Λεωφ. Μεσογείων, αρ. 417.

Στη Γενική Συνέλευση θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

1. Έκθεση, συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των πεπραγμένων και την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τα χρονικά διαστήματα: α) 26-07-2022 έως 31-12-2023 & β) 01-01-2023 έως 17-11-2023.

2. Έκθεση, συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των απολογισμών για τα χρονικά διαστήματα: α) 26-07-2022 έως 31-12-2023 & β) 01-01-2023 έως 17-11-2023.

3. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση ΔΣ για τα χρονικά διαστήματα: α) 26-07-2022 έως 31-12-2023 & β) 01-01-2023 έως 17-11-2023

4. Έκθεση, συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του προϋπολογισμού του επόμενου έτους.

Λόγω του ότι την προηγούμενη Κυριακή δεν υπήρξε η απαιτούμενη από το Καταστατικό απαρτία, αυτή την Κυριακή η ΓΣ θα πραγματοποιηθεί ανεξαρτήτως αριθμού μελών.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Αγγελική Σκοτίδα Παναγιώτης Βλάχος

Νεότερη Παλαιότερη