Το νέο ΔΣ του Περιβαλλοντικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κοντοπεύκου-Παραδείσου-Πευκακίων

 
Ο Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Σύλλογος Κοντοπεύκου-Παραδείσου-Πευκακίων Αγίας Παρασκευής, διεξήγαγε τις εκλογές του, στις 26 / 11/2023 για εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Στις 09/12/ 2023, σε συνεδρίαση όλων των εκλεγμένων από τις αρχαιρεσίες, μετά από πρόσκληση της πλειοψηφούσης κ. Αυγερινού Αφροδίτης, ακολουθώντας τις διαδικασίες βάσει καταστατικού, με ψηφοφορία συγκροτήθηκε ως ακολούθως το νέο Δ.Σ σε σώμα:

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κουτσογιάννη Παρασκευή

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αυγερινού Αφροδίτη

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ζουρνατζή Θεοδώρα

ΤΑΜΙΑΣ

Μπεμπένης Εμμανουήλ

ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαμαντοπούλου Θεοδώρα

ΜΕΛΟΣ

Καραγιώργος Ζήσης

ΜΕΛΟΣ

Αβραμίδης Ανδρέας

ΜΕΛΟΣ

Μπούρας κων/νος

ΜΕΛΟΣ

Συρίγου Άννα-ΜαρίαΝεότερη Παλαιότερη