Γιάννα Αναστασιάδου: Απόλυτος σεβασμός στη μυστικότητα της ψήφου και την ελεύθερη επιλογή

Η μυστικότητα της ψήφου, καθώς και το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής υποψηφίου πρέπει να τυγχάνουν απόλυτου σεβασμού.

Προτεραιότητα αποτελεί το συμφέρον της πόλης μας.

Αυτή είναι η θέση μου για τις εκλογές της ερχόμενης Κυριακής.

Γιάννα Αναστασιάδου

Νεότερη Παλαιότερη