Τελικό αποτέλεσμα στο Δήμο Αγίας Παρασκευής: Μυλωνάκης 59,78% - Σταθόπουλος 40,22%

Τελικά αποτελέσματα στο Δήμο Αγίας Παρασκευής: 

Μυλωνάκης 59,78% - 9.155 ψήφοι

Σταθόπουλος 40,22% - 6.159 ψήφοι

Νεότερη Παλαιότερη