Αλλάζουμε: Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν μπορεί να συνεδριάζει… ερήμην του νόμου

Η συνεδρίαση στις  27/9 είναι στον «αέρα» – Οι «Αλλάζουμε» δεν θα συμμετάσχουν σε αυτήν

Στην προγραμματισμένη για σήμερα, Τετάρτη 27/9/2023, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η πρόεδρος του Σώματος φέρει προς συζήτηση έξι θέματα ημερήσιας διάταξης, μεταξύ των οποίων «τη λήψη απόφασης περί απευθείας αγοράς ακινήτων για την εκπλήρωση του δημοτικού σκοπού της μετεγκατάστασης του αμαξοστασίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής»

Όπως την ενημερώσαμε, με επιστολή που της αποστείλαμε, με βάση τη σχετική νομοθεσία «Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων». 

Είναι σαφέστατο ότι κανένα από τα έξι θέματα της ημερήσιας διάταξης της σημερινής συνεδρίασης δεν υπάγεται στις παραπάνω δύο σαφείς κατηγορίες θεμάτων που καθορίζει ρητά ο νόμος ότι μπορούν να συζητηθούν στην παρούσα προεκλογική περίοδο. 

Ως εκ τούτου, καλέσαμε την πρόεδρο να προχωρήσει σε ακύρωση της πρόσκλησης για τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς εάν πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη συνεδρίαση οι αποφάσεις που θα ληφθούν κινδυνεύουν με ακυρότητα.

Δυστυχώς, η πρόεδρος, όπως φαίνεται, εμμένει στην απόφασή της να προχωρήσει σε μια συνεδρίαση έξω από το γράμμα και το πνεύμα του νόμου. Ιδιαίτερα, σε ό,τι αφορά το θέμα ανεύρεσης χώρου για το αμαξοστάσιο της πόλης (ένα ζήτημα που άφησε άλυτο η δημοτική αρχή σε όλη τη διάρκεια της παρούσας θητείας της), θεωρούμε απαράδεκτο να έρχεται τελευταία στιγμή, λίγες μόλις μέρες πριν τις δημοτικές εκλογές. 

Το συγκεκριμένο μείζονος σημασίας ζήτημα θα πρέπει να έρθει προς συζήτηση και ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο από τη νέα δημοτική αρχή που θα προκύψει από τις εκλογές, η οποία και θα κληθεί να ολοκληρώσει το συγκεκριμένο εγχείρημα. Αυτό, εξάλλου, θέλησε ο νομοθέτης να διασφαλίσει με την προαναφερόμενη ρύθμιση. 

Από τη στιγμή που παραβιάζεται ο νόμος, οι δημοτικοί σύμβουλοι του Ανεξάρτητου Δημοτικού Συνδυασμού «Αλλάζουμε την Αγία Παρασκευή» δεν θα συμμετάσχουν στη σημερινή συνεδρίαση.

Νεότερη Παλαιότερη