Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 27/9

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 27.09.2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 με θέματα:

- Λήψη απόφασης περί μίσθωσης ακινήτου για την μετεγκατάσταση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου μας (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

- Λήψη απόφασης περί απευθείας αγοράς ακινήτων για την εκπλήρωση του δημοτικού σκοπού της μετεγκατάστασης του αμαξοστασίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

- Λήψη απόφασης περί εκ νέου(μερικής) τροποποίησης της βούλησης του διαθέτη του κληροδοτήματος «Κωνσταντίνος Ασημακόπουλος», όπως αυτή βεβαιώθηκε με την υπ αριθμ. 6127/2020 απόφαση του Εφετείου Αθηνών (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

- Λήψη απόφασης για παροχή σύμφωνης γνώμης για την διέλευση εντός του Δήμου Αγίας Παρασκευής του «Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθηνών» την Κυριακή 12.11.23(εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).


- Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΔΥΟ (2) ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Β. Σάρκουλας).

- Παράταση χρονικού ορίου για την υπηρεσία με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» ΟΜΑΔΑ 6: ΠΛΥΣΙΜΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Κ.Α.: 20.6263.11» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα. Ε. Δάβαρη).

Νεότερη Παλαιότερη