Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής την Τετάρτη 30 Αυγούστου

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λ. Μεσογείων 415-417) στις 30.08.2023 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19.00 με θέματα:

 1. Ψήφισμα συμπαράστασης για την υποστήριξη του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Κοντοπεύκου-Παραδείσου-Πευκακίων (εισήγηση: Πρόεδρος Συλλόγου κ. Ανδρ. Αβραμίδης).

 2. Έγκριση 7ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2023 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).

 3. Έκθεση αποτελεσμάτων Β΄ τριμήνου 2023 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).

 4. Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ όπως ψηφίστηκε με την 65/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του (εισήγηση: Πρόεδρος ΠΑΙΣΔΑΠ κ. Ν. Παναγόπουλος).

 5. Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2023 του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου (εισήγηση: Πρόεδρος ΔΗΜ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ κ. Ι. Δερματάς).

 6. Μερική τροποποίηση των υπ΄ αριθμ. 5/2023, 49/2023 και 151/2023 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου περί καθιέρωσης ωραρίου λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Αργυρός).

 7. Ετήσιος Προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιας Διοίκησης έτους 2024 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Αργυρός).

 8. Έγκριση ή μη αιτούντων στο πρόγραμμα απαλλαγής από τα δημοτικά τέλη και τον δημοτικό φόρο (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. N.Κωβαίος-Ντούσκος).

 9. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Β. Σάρκουλας).

 10. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ 2021» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Β. Σάρκουλας).

 11. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 2022» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Β. Σάρκουλας).


 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. και 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΝΕΟΣ ΔΙΩΡΟΦΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 328» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Β. Σάρκουλας).

 2. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» (Α.Μ. 55/2021) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Β. Σάρκουλας).

 3. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή – συντήρηση κοινόχρηστου χώρου της οδού Ελευθ. Βενιζέλου» (Α.Μ. 02/2023) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Β. Σάρκουλας).

 4. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευές φθορών οδοστρωμάτων έτους 2022 (λακκούβες)» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Β. Σάρκουλας).

 5. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εξωραϊσμός Πλατείας Ηλιάκη στα Πευκάκια Δήμου Αγίας Παρασκευής» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Β. Σάρκουλας).

 6. Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 117Γ του Δήμου Αγίας Παρασκευής, με αλλαγή της οικοδομικής γραμμής, ώστε η ιδιοκτησία με ΚΑΕΚ 050020101003 επί της οδού Κριεζώτου να καταστεί οικοδομήσιμη, ύστερα από την υπ’ αρ. 22/2022 ομόφωνα ληφθείσα απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, για αυτοδίκαιη άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, σύμφωνα με το Ν.4759/2020 (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. – Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

 7. Λήψη απόφασης για διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων επί της οδού Κοντόπουλου (από 02-09-2023 έως και 10-09-2023) (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. – Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

 8. Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δένδρων στον λόφο Τσακού (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. – Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

 9. Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δένδρου στην οδό Α……. 20 (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. – Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

 10. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Καρβέλα αρ.19-21, για αποκλειστική χρήση από συγκεκριμένο όχημα ΑμεΑ (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. – Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

 11. Έγκριση παραχώρησης οικογενειακών τάφων (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).

 12. Διαγραφή ή μη συνολικού ποσού των 2.925,87€ από τους Χρηματικούς βεβαιωτικούς Καταλόγους (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).

 13. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής - Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου» (εισήγηση: Επικεφαλής Παράταξης κ. Ι. Σταθόπουλος).

Νεότερη Παλαιότερη