Σε διαγωνισμό προχωρά ο Δήμος Αγίας Παρασκευής για την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων

Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής προκηρύσσει ανοικτή φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και παλαιών μεταλλικών τμημάτων οχημάτων-μηχανημάτων που θα απομακρυνθούν από εγκεκριμένη εταιρεία συλλογής και αποσυναρμολόγησης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής – μέλος του επισήμου δικτύου της Ε.Δ.Ο.Ε. – από διάφορα σημεία εντός των ορίων του Δήμου Αγίας Παρασκευής, με τελικό σκοπό την ανακύκλωσή τους.

Νεότερη Παλαιότερη