Ζορμπάς: Το κλείσιμο των ΕΛΤΑ Κοντοπεύκου βρίσκει όλους τους πολίτες αντίθετους

 

Η απόφαση του διευθύνοντος συμβούλου των ΕΛΤΑ κυρίου Γρηγόρη Σκλήκα, με ΑΔΑ:Ψ3ΣΣΟΡΡ2-54Θ, για αναστολή της συναλλακτικής δραστηριότητος του καταστήματος των ΕΛΤΑ Κοντοπεύκου, από 10-07-2023, βρίσκει όλους τους πολίτες της Αγίας Παρασκευής και εμένα προσωπικά κάθετα αντίθετους. 

Παρακαλώ το νέο υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Παπαστεστεργίου, να μελετήσει και να επανεξετάσει την απόφαση του ΔΣ των ΕΛΤΑ.

Επίσης επικοινώνησα και με τον Περιφερειάρχη μας Γιώργο Πατούλη και ζήτησα την παρέμβασή του, γνωρίζοντας, ότι σε τέτοια θέματα και γνωρίζει και έχει αποτελεσματικές παρεμβάσεις  

Τέλος περιμένω τηλέφωνο από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των ΕΛΤΑ για να τον ενημερώσω τουλάχιστον για το τεράστιο πρόβλημα που θα δημιουργηθεί στην Αγία Παρασκευή. Περιμένω....

Νεότερη Παλαιότερη