Ανακοίνωση αποτελεσμάτων δημόσιας κλήρωσης –Πανηγύρι Αγίας Παρασκευής

 

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ανακοινώνει τα αποτελέσματα της δημόσιας κλήρωσης που διενεργήθηκε την Δευτέρα 17 Ιουλίου για το Πανηγύρι Αγίας Παρασκευής στις 25 και 16 Ιουλίου 2023.  

Α ΖΩΝΗ

Β ΖΩΝΗ

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

Νεότερη Παλαιότερη