Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής την Τετάρτη 12 Ιουλίου

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λ. Μεσογείων 415-417) στις 12.07.2023 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18.00  με θέματα:

 1. Συζήτηση περί της απόφασης του Δ.Σ. των ΕΛΤΑ για την αναστολή λειτουργίας του υποκαταστήματος Κοντοπεύκου (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

 2. Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).

 3. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Αργυρός).

 4. Έγκριση Ταμειακού απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής οικονομικού έτους 2021 (Α.Δ.Σ. 57/2023) (εισήγηση: Πρόεδρος ΠΑΟΔΑΠ κ. Σ. Παπασπύρος).

 5. Έγκριση Ταμειακού απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής οικονομικού έτους 2022 (Α.Δ.Σ. 58/2023) (εισήγηση: Πρόεδρος ΠΑΟΔΑΠ κ. Σ. Παπασπύρος).

 6. Έγκριση 6ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής οικονομικού έτους 2023 (Α.Δ.Σ. 59/2023) (εισήγηση: Πρόεδρος ΠΑΟΔΑΠ κ. Σ. Παπασπύρος).

 7. Λήψη απόφασης για ανάληψη δαπάνης ανεξόφλητων φορολογικών υποχρεώσεων των Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δήμου Αγίας Παρασκευής, Πολιτιστικής (ΚΟΙ.Π.Ε.Δ.Α.Π.) και Κοινωνικής (ΚΟΙ.Κ.Ε.Δ.Α.Π.) που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν.4954/2022» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).

 8. Συμμετοχή του Δήμου στην υπό σύσταση ΑΜΚΕ με την επωνυμία Κ.Ε.Π.Υ.Α (REX) για την λειτουργία του διαδημοτικού καταφυγίου (5.000€) (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

 9. Συμμετοχή του Δήμου στην υπό σύσταση ενεργειακή κοινότητα ΣΒΑΚ (1.000€) (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

 10. Έγκριση ή μη τροποποίησης - παράτασης συμφωνητικού συνεργασίας για τη διαχείριση μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης & υπόδησης στο πλαίσιο της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων στο Δήμο Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Δάβαρη).


 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΑΜΑΘΑ» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Β. Σάρκουλας).

 2. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΔΥΟ (2) ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Β. Σάρκουλας).

 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού της κλήρωσης και τη συγκρότηση της Επιτροπής σε σώμα για την προσωρινή & οριστική παραλαβή του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ 2020» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Β. Σάρκουλας).

 4. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 26/2023 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Ακύρωση της υπ΄ αριθμ. 23/2023 απόφασης Ε.Π.Ζ. και εκ νέου λήψη απόφασης για την «Κατανομή κοινόχρηστων χώρων που παραχωρούνται για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων: 1) στην κεντρική πλατεία Αγίας Παρασκευής, 2) την πλατεία Κοραή και 3) την πλατεία στη συμβολή των οδών Αγ. Τριάδος, Ψαρρών, Απόλλωνος» (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. – Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

 5. Μετεγκατάσταση του 5ου Νηπιαγωγείου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Λέκκας).

 6. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 123/2023 απόφασης του Δ.Σ. και εκ νέου λήψη απόφασης για έκτακτη επιχορήγηση Α’ βάθμιας Σχολικής Επιτροπής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Λέκκας).

 7. Έγκριση ή μη, επιστροφής χρηματικού ποσού στην οικογένεια του κου ΛΟ.ΓΑ., που αφορά συμμετοχή στο Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Λέκκας).

 8. Έγκριση ή μη αιτούντων στο πρόγραμμα απαλλαγής από τα δημοτικά τέλη και τον δημοτικό φόρο (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. N. Κωβαίος-Ντούσκος).

 9. Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δένδρων (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. – Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

Νεότερη Παλαιότερη