Παραίτηση του Βασίλη Τσαγκάρη από μέλος του Δ.Σ. του συλλόγου "Άγιος Ιωάννης" Αγίας Παρασκευής


Την επιστολή παραίτησής του από μέλος του  ΔΣ του Εξωραϊστικού Συλλόγου του Αγίου Ιωάννη δημοσιεύει ο κ. Βασίλειος Τσαγκάρης.

Ακολουθεί η επιστολή παραίτησης:


Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε,

Ο υπογεγραμμένος Βασίλειος Τσαγκάρης του Φιλανδρέα, υποβάλλω σήμερα με την παρούσα την παραίτησή μου από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εξωραϊστικού Συλλόγου «Άγιος Ιωάννης» Αγίας Παρασκευής, για τους παρακάτω πολύ σημαντικούς λόγους:

1. Διότι δεν τηρήθηκε η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 6ης Νοεμβρίου 2023  για εκλογή προσωρινής Διοίκησης, με αποκλειστικό σκοπό να οδηγήσει το Σύλλογό μας σε εκλογές, το αργότερο στις 31 Μαΐου 2023. Να σημειωθεί ότι για το λόγο αυτό, την ημέρα της ΓΣ, απέσυραν την υποψηφιότητά τους συνυποψήφιοι για μέλη του ΔΣ, παραμένοντας έτσι μόνο επτά, -όσοι και τα μέλη του ΔΣ-, εκ των οποίων κάποιοι εκπροσωπούσαν το απερχόμενο ΔΣ και κάποιοι τους νέους υποψηφίους.

2. Διότι μέσα σε αυτούς τους επτά μισή (7,5) μήνες, ουδέποτε είδαμε ή υπογράψαμε οποιοδήποτε πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου (έγιναν 5 τακτικά Διοικητικά Συμβούλια και τουλάχιστον 2 έκτακτα), ούτε λάβαμε κάποια έγγραφη ενημέρωση για την κατάσταση του ταμείου, παρόλο που ζητήθηκε επανειλημμένως.

3. Διότι, από τον Φεβρουάριο έχω ζητήσει επανειλημμένα να λάβω γνώση των βιβλίων του Σωματείου (Βιβλίο Μητρώου Μελών, Βιβλίο Πρακτικών ΔΣ, Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης, Ταμείο), παρουσία των αρμοδίων Γενικού Γραμματέα και Ταμία, αλλά μέχρι και σήμερα δεν έχει καταστεί δυνατό. Μάλιστα,  στις 17 Μαρτίου, έλαβα ένα email, με το οποίο με ενημερώνατε ότι θέλετε να ενημερώνεστε η ίδια εγκαίρως και ότι θα διευθετήσετε το θέμα, ενώ στις 18 Μαΐου ζήτησα εκ νέου και εγγράφως, μέσω email, να δω τα βιβλία, αλλά και πάλι δεν κατέστη δυνατό.

4. Διότι, κατέθεσα πρόταση στο ΔΣ, στις 13 Φεβρουαρίου, για να ανοίγουμε τα γραφεία του Συλλόγου μία φορά την εβδομάδα, ώστε να έχουμε επικοινωνία με τα μέλη μας και η πρόταση καταψηφίστηκε. Ζήτησα στο ίδιο ΔΣ να ενημερωθούμε πως μπορούν να γίνουν εγγραφές νέων μελών και η απάντηση του Προεδρείου ήταν ότι θα ενημερωθούμε σε επόμενο ΔΣ. Στο σημερινό ΔΣ της 19 Ιουνίου, -4 μήνες μετά-, ζήτησα να μπει εκ νέου το θέμα και ο Γενικός Γραμματέας αρνήθηκε να το εντάξει στην Ημερήσια Διάταξη.

5. Διότι, δεν ενημερωνόμαστε για αιτήματα μελών μας που απευθύνονται στο Διοικητικό συμβούλιο, όπως το πρόσφατο αίτημα του κ. Παπαμιχαήλ, να γίνει ανοικτή συζήτηση για την επερχόμενη ανάπλαση της πλατείας του Αη Γιάννη.

6. Διότι, παρά την καταστατική υποχρέωση του Συλλόγου να κάνει Γενική Συνέλευση το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου και παρόλο που ζήτησα να μπει σαν θέμα στο σημερινό ΔΣ, υπάρχει αντ’ αυτού θέμα αναβολής της Γενικής Συνέλευσης.

Για όλους τους παραπάνω, πολύ σημαντικούς λόγους, θεωρώ ότι το Προεδρείο αποτελούμενο από εσάς κα Αντωνοπούλου, ως Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο κ. Θεοδοσόπουλο, τον Γενικό Γραμματέα κ. Γεωργίου και τον Ταμία κ. Σωτηρακόπουλο, δε λειτουργεί προς όφελος του Συλλόγου αλλά παράτυπα, χωρίς να σέβεται την απόφαση του Ανώτατου Οργάνου μας (Γενική Συνέλευση), κρατώντας το Σύλλογο κλειστό στα μέλη μας και σε νέες εγγραφές, ζημιώνοντας έτσι το ταμείο αφού δεν εισπράττει συνδρομές. Ως εκ τούτου και προ της παραίτησής μου, η οποία επακολουθεί, καταθέτω και πρόταση μομφής προς τη Διοίκηση.  

Η παραίτησή μου από μέλος του συγκεκριμένου Διοικητικού Συμβουλίου δεν σημαίνει, επ’ ουδενί,  παραίτηση από τα δικαιώματά μου ως απλού μέλους του Συλλόγου, του δικαιώματός μου να λάβω αντίγραφο του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης, των πρακτικών των Διοικητικών Συμβουλίων και της κατάστασης του ταμείου, από την εκλογή μου μέχρι και σήμερα 19 Ιουνίου 2023.

Η παραίτησή μου γίνεται με την ρητή επιφύλαξη ασκήσεως κάθε νόμιμου δικαιώματος μου και ιδίως της διοικητικής ή/και δικαστικής αμφισβήτησης και προσβολής όλων των σχετικών πράξεων, είτε προσωρινών, είτε οριστικών. Επίσης, η παρουσία μου στα Διοικητικά Συμβούλια μέχρι και σήμερα δε συνιστά, σε καμία περίπτωση, αναγνώριση ή αποδοχή των πρακτικών, ούτε νομιμοποιεί τις τυχόν αποφάσεις του ΔΣ, εφόσον δεν έχω λάβει νόμιμα  γνώση.

Η παρούσα επιστολή, αφού αναγνωστεί στο Διοικητικό Συμβούλιο, παρακαλώ όπως πρωτοκολληθεί και τοποθετηθεί στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αγία Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2023

Ο Δηλών

Βασίλειος Τσαγκάρης
Μέλος Δ.Σ. Εξωραϊστικού Συλλόγου
Άγιος Ιωάννης Αγίας Παρασκευής

Νεότερη Παλαιότερη