Κοινή επιστολή Συλλόγων: «Σώστε τον Υμηττό. Είναι ο φυσικός μας πλούτος. Είναι πηγή ζωής»

Μας προξενεί απορίες το γεγονός, ότι το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου συγχώνευσε την πρότασή μας με την πρόταση δημοτικής παράταξης κατά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 7-6-2023, στερώντας μας την δυνατότητα να συζητηθεί διεξοδικώς μιά μεγάλης σημασίας γνωμοδότηση του ε΄ τμήματος του ΣτΕ για τον Υμηττό.

Οι Σύλλογοι των κατοίκων της Αγίας Παρασκευής υποστηρίξαμε κατά την διάρκεια της

συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο την ξεχωριστή συζήτηση το θέματος που προτείναμε, ώστε να ψηφιστεί ξεχωριστά.

Αναμένουμε λοιπόν, από τον Δήμαρχο και την Πρόεδρο του Δ.Σ. να σεβαστούν το αίτημα των Συλλόγων των κατοίκων της Αγ. Παρασκευής και να φέρουν πρός συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο την πρότασή μας.


Παρατίθεται το κείμενο-διαμαρτυρία που καταθέσαμε στις 7.6.2023 οι 4 σύλλογοι κατά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου:


Πρός τον δήμαρχο Αγ. Παρασκευής κο Βασίλη Ζορμπά,

την πρόεδρο του δημοτικού Συμβουλίου κα Έφη Καψοκεφάλου

Κοινοποίηση στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.


Ως Σύλλογοι κάτοικων της Αγ. Παρασκευής ζητήσαμε με πρωτοκολλημένη αίτηση μας (αρ.

πρωτ. 10636, 19/04/2023) να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο η απόφαση 146/22 του

ΣτΕ σχετικά με τον Υμηττό την οποία και συνυπογράφουμε.

Επί της αιτήσεως μας αυτής δεν έχουμε λάβει επίσημη απάντηση.

Μας καλέσατε όμως να παρευρεθούμε στην συνεδρίαση του Δ.Σ. της 7 ης Ιουνίου στην οποία

έχετε εντάξει την αίτηση μας στην εισήγηση της Λαϊκής Συσπείρωσης σχετικά με τον

Υμηττό.

Επειδή θεωρούμε ότι η εισήγηση μας ως συνολικό αίτημα κατοίκων της Αγ. Παρασκευής

δεν έχει σχέση με οποιαδήποτε Δημοτική Παράταξη επιμένουμε στο αρχικό μας αίτημα για

ξεχωριστή συζήτηση επί του θέματος που περιλαμβάνει η εισήγησή μας, επί της οποίας

αναμένουμε να τοποθετηθούν όλες οι δημοτικές παρατάξεις.


Αγία Παρασκευή 12-6-2023

Με Εκτίμηση

Οι Σύλλογοι Κατοίκων


- Εξωραϊστικός Σύλλογος "ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ"-Αγ. Παρασκευής

- Εξωραϊστικός - Φυσιολατρικός Σύλλογος Πευκακίων Αγίας Παρασκευής "ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ"

- Περιβαλλοντικός-Πολιτιστικός Σύλλογος Κοντοπεύκου-Παραδείσου-Πευκακίων Αγίας Παρασκευής

- Σύλλογος Κατοίκων Τσακού Αγίας Παρασκευής-Αττικής

Νεότερη Παλαιότερη