Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη 7 Ιουνίου

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λ. Μεσογείων 415-417) την Τετάρτη 7 Ιουνίου 2023  και ώρα 19.00 με τα παρακάτω  θέματα:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις απαραίτητες επαφές και ενέργειες όσον αφορά το νέο διάταγμα για τον Υμηττό (Επικεφαλής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αγίας Παρασκευής» κ. Α. Γκιζιώτης).

2.
Κατάρτιση σχεδίου της 4ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2023 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).

3. Έκθεση αποτελεσμάτων Α΄ τριμήνου 2023 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).

4. Λήψη απόφασης για παράταση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης  για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022» (Α.Μ. 42  /2022) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. B. Σάρκουλας).

5. Έγκριση Τροποποίησης Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγίας Παρασκευής», της Πράξης: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγίας Παρασκευής» με Κωδικό ΟΠΣ 5002233) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ν. Κωβαίος –Ντούσκος ).

6.
Έγκριση Τροποποίησης Απόφασης Υλοποίησης Με Ιδία Μέσα του Υποέργου 1 «Συγκρότηση και λειτουργία Δομής Κοινωνικού Παντοπωλείου» της Πράξης με τίτλο «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αγίας Παρασκευής» MIS 5001556 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ν. Κωβαίος –Ντούσκος).

7. Έγκριση Τροποποίησης Απόφασης Υλοποίησης Με Ιδία Μέσα του Υποέργου 2 «Συγκρότηση και λειτουργία Δομής Σίτισης» της Πράξης με τίτλο «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αγίας Παρασκευής» MIS 5001556 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ν. Κωβαίος –Ντούσκος).

8. Έγκριση Τροποποίησης Απόφασης Υλοποίησης Με Ιδία Μέσα του Υποέργου 3 «Συγκρότηση και λειτουργία Δομής Κοινωνικού Φαρμακείου» της Πράξης με τίτλο «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αγίας Παρασκευής» MIS 5001556 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ν. Κωβαίος –Ντούσκος).

9. Λήψη απόφασης για επαναφορά οικογενειακών τάφων στο Δήμο. (εισήγηση: Δήμαρχος Β. Ζορμπάς).

10. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Αγίας Παρασκευής» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Λέκκας Διονύσιος).


Νεότερη Παλαιότερη