Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 31/05

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λ. Μεσογείων 415-417) στις 31.05.2023 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19.00  με θέματα:

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και λοιπών παρεμβάσεων στην  Π.Ε. Πευκάκια (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. – Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

2. Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής οικονομικού έτους 2023 (εισήγηση: Πρόεδρος ΠΑΟΔΑΠ κ. Σ. Παπασπύρος).

3. Έγκριση της απόφασης 50/2023 του Δ.Σ. των ΠΑΙΣΔΑΠ περί της «Κατάρτισης των Όρων Φιλοξενίας και Λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών Δήμου Αγίας Παρασκευής για το σχολικό έτος 2023-2024» (εισήγηση: Πρόεδρος ΠΑΙΣΔΑΠ κ. Ν. Παναγόπουλος).

4. Συμπλήρωση και τροποποίηση της αρ. 66/ 2023 Α.Δ.Σ.  για την έγκριση αποτίμησης και καταβολής των Μ.Α.Π. (Μέσων Ατομικής Προστασίας) σε χρήμα στους δικαιούχους εργαζομένους του Δήμου Αγίας Παρασκευής για το έτος 2022 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Αργυρός).

5. Ψήφισμα καταδίκης του Αντισημιτισμού από το Δημοτικό Συμβούλιο (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).

6. Έκθεση εξυγίανσης  βιωσιμότητας  για  μη συσσώρευση   ληξιπρόθεσμων  οφειλών  προς την ΕΥΔΑΠ A.E. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού της κλήρωσης και τη συγκρότηση της Επιτροπής σε σώμα για την προσωρινή & οριστική παραλαβή του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 (ΛΑΚΟΥΒΕΣ)» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. B. Σάρκουλας).

8. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή-Συντήρηση κτιρίων Παιδικών Σταθμών Δήμου Αγίας Παρασκευής» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. B. Σάρκουλας).

9. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση οδού Αιγαίου Πελάγους από την οδό Ελβετίας προς και έως την οδό Γραβιάς» (Α.Μ. 52/2020) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. B. Σάρκουλας).

10. Λήψη απόφασης για έκτακτη επιχορήγηση 6.000,00 ευρώ στην Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Λέκκας).

11. Έγκριση οικονομικού απολογισμού 2022 του ΝΠΔΔ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Λέκκας).

12. Έγκριση οικονομικού απολογισμού 2022 του ΝΠΔΔ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Λέκκας).
Νεότερη Παλαιότερη