Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής την Τετάρτη 3 Μαΐου

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λ. Μεσογείων 415-417) στις 03.05.2023 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19.30  με θέματα:

1. Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2023 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Τ. Κωστόπουλος).

2. Λήψη απόφασης για παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου επί της συμβολής των οδών Μπουμπουλίνας και Λάδωνος, στην περιοχή Τσακού του Δήμου Αγίας Παρασκευής, στο Ο.Τ. 117δ1, όπου στεγάζεται ο Β΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός, από το Δήμο Αγίας Παρασκευής στο Νομικό του Πρόσωπο με την επωνυμία «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» (εισήγηση: Νομικός Σύμβουλος Γ. Λαζουράς).

3. Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 65/2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την διάρκεια των συμβάσεων (ν.5043/2023) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ.  I. Αργυρός).

4. Λήψη απόφασης για την διατήρηση ή την κατάργηση του κενωθέντος περιπτέρου επί της οδού ΓΟΥΝΑΡΗ 1 (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. - Δήμαρχος – κ. Β. Ζορμπάς).

5. Έγκριση για τη διεξαγωγή αγώνα «8ος Δρόμος Ζωής Δήμου Αγίας Παρασκευής ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ-2023» (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. - Δήμαρχος – κ. Β. Ζορμπάς).

6. Έγκριση τρόπου-χρόνου υλοποίησής του προγράμματος Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2023 καθώς και των προϋποθέσεων διαδικασίας κατάθεσης αιτήσεων (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ.  Δ. Λέκκας).

Νεότερη Παλαιότερη