Βασίλης Γιαννακόπουλος: Έρχεται το πανευρωπαϊκό ψηφιακό δίπλωμα οδήγησης

Η ομιλία - παρέμβαση του Αντιπεριφερειάρχη, Βασίλη Γιαννακόπουλου, κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής για τον απολογισμό του έργου στον τομέα των μεταφορών.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Οι Διευθύνσεις Μεταφορών της Περιφέρειας Αττικής υποδέχονται καθημερινά περισσότερους από 2.500 πολίτες και επαγγελματίες. Διεκπεραιώνουν περί τα 4.600 αιτήματα την ημέρα και εισφέρουν κάθε χρόνο σχεδόν 30 εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία της Περιφέρειας και άλλα τόσα στα ταμεία του Κράτους. Και όλα αυτά παρότι λειτουργούν μόλις με το 50% του ανθρώπινου δυναμικού που προβλέπεται στον Οργανισμό.

Ως Περιφερειακή Αρχή αδιαπραγμάτευτο πρωταρχικό μας μέλημα είναι οι πολίτες να εξυπηρετούνται με διαφάνεια και ισονομία, αποτελεσματικά και αδιαμεσολάβητα. Να εξυπηρετούνται μόνο ηλεκτρονικά και από απόσταση. Με ένα κλικ στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή το κινητό. Και όλα τα διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται να είναι ψηφιακά και διαθέσιμα στο κινητό. Στο ατομικό ψηφιακό πορτοφόλι, στην καθιέρωση του οποίου συμβάλαμε καταλυτικά με τις ρηξικέλευθες προτάσεις μας, οι οποίες υιοθετήθηκαν από τα συναρμόδια Υπουργεία και εφαρμόζονται για το σύνολο των Περιφερειών της χώρας.

Στην προοπτική αυτή βαδίζει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία μόλις πριν λίγες ημέρες γνωστοποίησε ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ για την καθιέρωση ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ψηφιακού διπλώματος οδήγησης και για την ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ανανέωση ή αντικατάσταση άδειας οδήγησης. Θέτει, δε, ως ημερομηνία εφαρμογής της πανευρωπαϊκής αυτής ψηφιακής άδειας τον Μάρτιο του 2027 ώστε να δοθεί και ο απαραίτητος χρόνος στα κράτη-μέλη να προετοιμαστούν. Εμείς όχι μόνο είμαστε έτοιμοι, αλλά έχουμε προχωρήσει και στο επόμενο βήμα, ώστε ο ψηφιακός μετασχηματισμός των υπηρεσιών να μην περιορίζεται στην ψηφιοποίηση της υφιστάμενης γραφειοκρατίας. Πρέπει, ταυτόχρονα, να απλουστεύει διοικητικές διαδικασίες και να εξαλείφει παρωχημένες αγκυλώσεις και αντινομίες.

Το εγχείρημα, λοιπόν που ξεκινήσαμε, χρήζει και άλλων ρυθμίσεων, ώστε να μη μείνει «λειψό». Στην κατεύθυνση αυτή έχουμε προτείνει στην κεντρική κυβέρνηση να προβεί σε πρόσθετες παρεμβάσεις, ώστε:
 • η ανανέωση και αντικατάσταση αδειών οδήγησης να γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά
 • το προσωρινό δίπλωμα να εκδίδεται πλέον μέσω της ψηφιακής πύλης gov.gr
 • να εισπράττεται το τέλος μεταβίβασης οχήματος ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω e-παραβόλου
 • να καταργηθεί η επιστροφή της παλαιάς άδειας όταν ανανεώνεται ή αντικαθίσταται
 • το δίπλωμα οδήγησης να ταχυδρομείται απευθείας από την εκδίδουσα υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ
 • να καταβάλλεται εφάπαξ μοναδικό ενιαίο παράβολο από τους υποψηφίους οδηγούς
 • να διασυνδέεται το Μηχανογραφικό Σύστημα του Υπουργείου Μεταφορών με το Ληξιαρχείο και τις Δ.Ο.Υ
 • να καταστεί εφικτή η διαλειτουργικότητα των Πληροφορικών Συστημάτων Υπουργείων και Αυτοδιοίκησης
Για το αδιάβλητο των εξετάσεων έχουμε ζητήσει και ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ σε πρόσθετες θεσμικές παρεμβάσεις ώστε:
 • να γίνει απλό και κατανοητό το εγχειρίδιο εξετάσεων και να εκδίδεται σε πολλές γλώσσες.
 • να ψηφιοποιηθεί το δελτίο εξέτασης εκπαιδευομένου ώστε να διαπιστώνεται η ταυτοπροσωπία του υποψηφίου
 • να επιτραπεί θεσμικά η χρήση ραδιοεξοπλισμού στις αίθουσες (κλωβοί, jammers) ώστε να απενεργοποιούνται ασύρματες επικοινωνίες, κινητά και κάθε ηλεκτρονικό μέσο
 • να ενσωματωθούν διαδραστικές ερωτήσεις-video στις θεωρητικές εξετάσεις
 • να γίνεται αδιαμεσολάβητα και ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους υποψηφίους ο προγραμματισμός της εξέτασης τους
 • να αυστηροποιηθούν οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε εξεταστές και εκπαιδευτές που εμπλέκονται σε περιπτώσεις διαφθοράς
 • να αναβαθμιστεί το απαρχαιωμένο Μηχανογραφικό Σύστημα του Υπουργείου και να ενταχθούν όλες οι κατηγορίες εξέτασης οδηγών σε μηχανογραφική εφαρμογή
 • να ενταχθεί η κυκλοφοριακή αγωγή και οδική ασφάλεια, ως αυτοτελές υποχρεωτικό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης με απώτερο στόχο την διεξαγωγή των θεωρητικών εξετάσεων και στις πρώτες τάξεις των Λυκείων της χώρας. Το πρώτο βήμα έχει ήδη γίνει. Σε συνεννόηση με την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας το μάθημα διδάσκεται 2 φορές την εβδομάδα.
Όλες οι ανωτέρω προτάσεις νομοθετικών ρυθμίσεων και παρεμβάσεων θεωρώ πως πρέπει να αποτελέσουν τη βάση ενός εποικοδομητικού διαλόγου με όλες τις παρατάξεις, ώστε να κατατεθεί στην κεντρική κυβέρνηση ένα ενιαίο πλαίσιο. Στην κατεύθυνση αυτή δεσμεύομαι να αναλάβω σχετική πρωτοβουλία σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου και τη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Ως Περιφερειακή Αρχή έχουμε αναλάβει πρωτοβουλίες, οι οποίες μεταξύ άλλων, σχετίζονται:

 • Με τη διενέργεια των θεωρητικών εξετάσεων σε μία ΕΝΙΑΙΑ αίθουσα τεχνολογικά αναβαθμισμένη και απολύτως θωρακισμένη. ‘Έως ότου αυτό καταστεί εφικτό πρόκειται να εγκατασταθεί ένας κεντρικός υπολογιστής (server), μέσω του οποίου θα διεξάγονται την ίδια ώρα οι εξετάσεις και στις 7 Διευθύνσεις Μεταφορών των Περιφερειακών Ενοτήτων.
 • Με την προμήθεια και εγκατάσταση στις αίθουσες εξέτασης του νέου εξοπλισμού που ορίζει η νέα νομοθεσία.
 • Με την αποστολή δεκάδων αιτημάτων προς τις Αστυνομικές Αρχές για τη διενέργεια αιφνιδιαστικών ελέγχων κατά τη διάρκεια των θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων
 • Με τη σταδιακή επέκταση σε όλες τις Διευθύνσεις Μεταφορών του Αυτοματοποιημένου Συστήματος Προτεραιότητας. Ήδη το σύστημα λειτουργεί στο Περιστέρι και τον Πειραιά.
 • Με την πλήρη λειτουργία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Ψηφιακών Αιτημάτων και Αιτημάτων που υποβάλλονται μέσω όλων των ΚΕΠ της Αττικής
 • Με την ένταξη 50 και πλέον ψηφιακών υπηρεσιών που αφορούν τις μεταφορές στο σύστημα πολυκαναλικής εξυπηρέτησης της Περιφέρειας
 • Με τη δημιουργία ηλεκτρονικού Μητρώου Εκπαιδευτών & Σχολών Οδήγησης, ώστε να καταστεί αποτελεσματικότερος ο διαρκής έλεγχος τους.
 • Με την συνέχιση του εκπαιδευτικού προγράμματος οδικής ασφάλειας «Κάντο Σωστά- Μπορείς», καθώς έχουμε κατακλυστεί από εκατοντάδες αιτήματα σχολικών μονάδων. Σε πρώτη φάση, το πρόγραμμα παρακολούθησαν 3.290 μαθητές και μαθήτριες καθώς και 240 καθηγητές, γονείς, αιρετοί των ΟΤΑ.
 • Με την επέκταση και στη Δυτική Αθήνα (Περιστέρι, Αιγάλεω, Αγία Βαρβάρα και Χαϊδάρι) του προγράμματος της οδικής ασφάλειας στο πλαίσιο της εφαρμογής των σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Σε πρώτη φάση το πρόγραμμα έγινε σε πόλεις της Βόρειας Αθήνας (Αγία Παρασκευή, Χολαργός, Παπάγου, Χαλάνδρι, Βριλήσσια).
 • Με τη δημιουργία Θεματικού Πάρκου Οδικής Ασφάλειας και Κυκλοφοριακής Αγωγής της Περιφέρειας Αττικής που θα συμπεριλαμβάνει και άλλους τομείς, όπως ανακύκλωση, αγροτοδιατροφή κ.λπ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Κατά την περίοδο της δικής μας διακυβέρνησης οι Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών, προέβησαν σε περισσότερες από 4 εκατομμύρια πράξεις εξυπηρέτησης πολιτών και επαγγελματιών.

Από το σύνολο των πράξεων αυτών η συντριπτική τους πλειονότητα αφορούσε σε άδειες κυκλοφορίας και οδήγησης, ενώ οι υπόλοιπες σε θέματα που αναφέρονται σε συνεργεία αυτοκινήτων, πλυντήρια, λιπαντήρια, πρατήρια υγρών καυσίμων, σε υπαίθριους και στεγασμένους χώρους στάθμευσης κ.ά.

Ενδεικτικά κατά τα έτη 2019 – 2023:
 • Εκδόθηκαν περισσότερα από 180.000 προσωρινά διπλώματα οδήγησης
 • Χορηγήθηκαν 216.000 νέες άδειες και επεκτάσεις αδειών οδήγησης.
 • Έγιναν περίπου 306.000 αναθεωρήσεις αδειών λόγω λήξης και 14.000 μετατροπές.
 • Εκδόθηκαν 210.000 δελτία εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών (ΔΕΕ), υπήρξαν 167.400 συμμετοχές στις θεωρητικές εξετάσεις και 164.300 στις πρακτικές.
 • Διεκπεραιώθηκαν 100.000 εκκρεμή διπλώματα μέσω της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης των ΚΕΠ.
 • Εξαλείφτηκαν οι λίστες αναμονής υποψηφίων οδηγών και οδηγών για θεωρητικές εξετάσεις (σήματα) μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων.
 • Χορηγήθηκαν 256.000 νέες άδειες αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, 71.000 δικύκλων, 24.000 φορτηγών ιδιωτικής χρήσης και 6.400 δημόσιας χρήσης.
 • Έγιναν 544.000 πράξεις μεταβίβασης αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών ιδιωτικής χρήσης, καθώς και 40.000 φορτηγών και λεωφορείων.
 • Χορηγήθηκαν 608 νέες άδειες λεωφορείων δημόσιας χρήσης, 620 ιδιωτικής χρήσης και 2.500 επιβατικών δημοσίας χρήσης.
 • Έγιναν 78.000 άρσεις παρακράτησης κυριότητας οχημάτων ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης.
 • Ταξινομήθηκαν σε χρόνο ρεκόρ 80 λεωφορεία της ΟΣΥ και 200 των ΚΤΕΛ για τη βελτίωση και την ενίσχυση του συγκοινωνιακού έργου στην Αττική.

Σας Ευχαριστώ.
Νεότερη Παλαιότερη