Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής καλεί τους ιδιοκτήτες για αποψίλωση - καθαρισμό των οικοπέδων τους


Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ενόψει της αντιπυρικής περιόδου, από 1-5-2023 έως και 31- 10-2023, καλεί όλους τους ιδιοκτήτες οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου, να προβούν έγκαιρα στον καθαρισμό τους, απομακρύνοντας χόρτα, κλαδιά και οποιαδήποτε άλλα υλικά, τα οποία δύναται να αποτελέσουν καύσιμη ύλη σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Νεότερη Παλαιότερη