Μέτρηση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Παρασκευής

Το αυτοκίνητο της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας εγκαταστάθηκε για μία εβδομάδα στο 6ο Δημοτικό Σχολείο (στην οδό Χειμάρρας, στον Τσακό Αγίας Παρασκευής).

Με την ευκαιρία αυτή ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης της πόλης‚ κ.  Αργυρός Ιωάννης, βρέθηκε στο σχολείο και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει τόσο με τους μικρούς μαθητές όσο και με τους εκπαιδευτικούς. Μεταξύ άλλων, ο κ. Αργυρός  εξήγησε στα παιδιά τη σημασία των μετρήσεων, τονίζοντας παράλληλα,  τις βλαβερές επιδράσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στην υγεία μας.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι  μέχρι σήμερα μετρήσεις, σε διάφορες περιοχές της Αγίας Παρασκευής,  είναι μέσα στα φυσιολογικά όρια.

Νεότερη Παλαιότερη